Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » een Cibap student als stagiair(e)

een Cibap student als stagiair(e)

De beroepspraktijkvorming (BPV) is één van de belangrijkste onderdelen van de opleidingen op Cibap. De stageperiodes zijn 20 weken, één periode van het begin van het schooljaar tot januari, en één periode van januari tot eind van het schooljaar. Tijdens deze periodes gaan studenten van fase (leerjaar) 2, 3 en 4 op stage. Tijdens de stage doen de leerlingen de volgende ervaringen op:

  • Oriëntatie op de beroepsmogelijkheden.
  • Oriëntatie op de functie en de organisatie van het leerbedrijf in de maatschappij.
  • Aanvulling en verdieping van praktische vaardigheden.
  • Ervaring van intermenselijke verhoudingen in werksituaties.
  • Deelname aan het arbeidsproces.
  • Ontwikkeling van sociaal-communicatieve vaardigheden.

Om een student tijdens de stage te begeleiden moet u een erkend leerbedrijf zijn. Deze erkenning moet afgegeven zijn voor de opleiding die de student volgt. Ook de niveau 3 opleidingen van Ontwerp & Productie gaan 20 weken op stage. Zij lopen stage van januari tot het einde van het schooljaar. Voor hen gelden dezelfde stageperiodes als hierboven.

Voordat de stage begint, sluit de student met het bedrijf een praktijkovereenkomst die wordt ondertekend door het leerbedrijf, de student en Cibap. Cibap heeft veel contact met het bedrijfsleven en helpt studenten met het zoeken naar een stageplaats. Als een student bij u een stageplaats heeft gevonden, ontvangt u van Cibap een uitgebreide BPV informatiegids.

Wilt u een Cibap-student een stageplaats aanbieden? Vraag dan naar de mogelijkheden. Stuur een mail naar bpv@cibap.nl of bel naar 038 – 45 46 944.