kosten

Als je kiest voor een mbo-opleiding, dan krijg je uiteraard ook met allerlei kosten te maken zoals het aanschaffen van boeken, materialen en gereedschappen, maar ook met wettelijke kosten zoals het lesgeld.

Lesgeld
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Om een deel van de kosten te dekken, kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Ook krijgen ze kinderbijslag. De hoogte van de tegemoetkoming voor ouders is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan de voorwaarden.

Je gaat lesgeld betalen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. Het wettelijke lesgeld voor het studiejaar 2022-2023 is vastgesteld op € 1239,-. Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school.

Op de site van DUO kun je meer informatie vinden over studiefinanciering en het studentenreisproduct. Vanwege veranderende regelgeving vanuit de overheid, adviseren we je om deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties.

Het eerste jaar is het bedrag voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden hoger omdat je boeken, een laptop en sommige licenties aanschaft die je de rest van je opleiding blijft gebruiken. De kosten voor de aanschaf  van een laptop zijn niet meegenomen in het onderstaande overzicht. In het schema zie je een de kosten per fase. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten die worden betaald voor schooljaar 2022-2023; houd deze kosten dus aan als richtlijn.

Opleidingen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

Niveau 3

Signmaker  €254,-  €252,50  €252,50  n.v.t.
Mediamaker  €254,-  €252,50  €252,50  n.v.t.
Filmmaker  €254,-  €252,50  €252,50  n.v.t.

Niveau 4

mediavormgever €254,- €252,50 €252,50 €219,50
ruimtelijk vormgever
€254,- €252,50 €252,50 €219,50
creatief vakman** €304,- €252,50 €252,50 €219,50
specialist schilder** €304,- €293,- €252,50 €219,50
international creative business developer €274,- €680,- €680,- €599,50

* Voor de opleiding International Creative Business Developer zijn de kosten  hoger door het Cambridge Engels (examen) dat je volgt, eventuele extra boeken en (verplichte) internationale excursies.

** In het tweede semester fase 1 moeten de studenten die gekozen hebben voor creatief vakman en specialist schilder nog werkkleding en werkschoenen aanschaffen. Dit is verplicht vanwege veiligheidsregelgeving. Deze kosten zijn al meegenomen in het overzicht.
Wanneer je kiest voor creatief vakman, richting hout&design komen er nog kosten bij voor het aanschaffen van hout voor het maken van opdrachten. Deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp (hoeveelheid hout) en het materiaal (het soort hout of ander materiaal). Vaak verdienen de studenten deze kosten terug, door het ontwerp te maken in opdracht van iemand die deze kosten betaalt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het overzicht.

Basisuitrusting
Naast de onderwijsbenodigdheden zorgt Cibap dat er  een basisuitrusting op school aanwezig is, zodat je op school de opleidingen kunt volgen en examen kan doen. Je moet dan denken aan gereedschappen, testen, basismaterialen hout, leer en papier. Deze zijn voor gebruik op school. Je kunt als student onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. Dit is dan op basis van vrijwilligheid.

Laptop
Vanaf het eerste leerjaar is het voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Op deze website vind je advies over welke laptop het meest geschikt is voor de opleiding die je gaat volgen. Via Cibap kan een Apple laptop met korting worden aangeschaft, kosten liggen tussen €1500,- en €2400,-. De lessen kunnen ook gevolgd worden op een Windows laptop mits deze aan de juiste specificaties voldoet.

Het is mogelijk om met korting softwarepakketten aan te schaffen. Je betaalt dan ongeveer € 200,- per jaar voor licenties, zodat je de programma’s kunt gebruiken. Het bedrag van € 200,- voor softwarepakketten is in het kosten overzicht meegenomen.

Buitenlandexcursie
In het derde leerjaar organiseren alle opleidingen een excursie naar het buitenland. Deelname is vrijwillig. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 200,-. Eendaagse excursies bekostigt de school.

Financiële regelingen
Voor studenten (18-) die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden is er de mogelijkheid te voorzien in ondersteuning. Er is hiervoor een regeling beschikbaar gesteld door het Ministerie van OC&W. Hiervoor is een financieel inloopspreekuur waar studenten met vragen hierover terecht kunnen. De vragen van de studenten worden geïnventariseerd en beoordeeld. Mogelijkheden zijn het in bruikleen geven van een laptop of leermiddelen. Daarnaast heeft Cibap een budget beschikbaar gesteld om studenten 18+ te ondersteunen.