Cibap » over ons » samenwerkingsverbanden

samenwerkingsverbanden

Zwolse8

De Zwolse8 en New Jobs; het onderwijs van de toekomst!

De Regio Zwolle is een echte studentenregio.De besturen van alle Zwolse mbo- en hbo-instellingen vormen samen de Zwolse8. Een belangrijke samenwerking in een regio waar deze acht mbo- en hbo-instellingen in Zwolle uitstekend beroepsonderwijs aan maar liefst 40.000 talentvolle en ondernemende studenten bieden. Tel daar de 7.000 medewerkers bij op en het is duidelijk dat ons onderwijs niet alleen belangrijk is vanwege haar kwalificerende functie voor een beroep, het vormt ook een economische factor van betekenis voor de regio. Om ervoor te zorgen dat ons onderwijs ook in de toekomst het belang van de studenten en de Regio Zwolle dient, introduceert de Zwolse8 in samenwerking met bestuurders, instellingen en het bedrijfsleven “New Jobs”.

In de New Jobs notitie hebben de Zwolse8 scholen hun gezamenlijke toekomstbeeld en plan van aanpak verwoord. Meer weten? Klik hier.

 

raad van inspiratie

Het Cibap wil een toonaangevende vakschool zijn en blijven; regionaal, nationaal en internationaal. Daarvoor staat het Cibap voortdurend in nauw contact met haar omgeving. Naast expertgroepen, die per opleiding zijn georganiseerd en die zich voornamelijk richten op de examinering en beoordeling van wat studenten bij hun examen moeten aantonen, heeft het Cibap een Raad van Inspiratie. Deze wordt gevormd door professionals uit het beroepenveld, het hoger onderwijs en openbaar bestuur.

Schakelfunctie in de creative community
De Raad van Inspiratie vormt een belangrijke schakel in de keten van wat we ook wel de creative community noemen die steeds zich steeds verder ontwikkelt en wint aan betekenis. De leden van de Raad van Inspiratie zijn daarmee meer dan een adviescollege voor het Cibap, maar zijn ook onderling sterk op elkaar betrokken.

Inspireren en voortstuwen
Wat zijn de ontwikkelingen? Welke nieuwe verbanden zien we, wat is de aanpak in deze tijd als het gaat om het leren van studenten, het vormen van netwerken in de creatieve industrie, het moderne ondernemerschap en het maken van cross-overs met andere sectoren? Wat brengt het de creatieve industrie en tegelijkertijd wat vraagt het aan bundeling van krachten?

Dat zijn de vragen waarmee de Raad van Inspiratie in de slag is; elkaar inspireren en voorstuwen, samen de kracht van de creatieve industrie neerzetten in onderwijs, in het bedrijfsleven en met brede steun van onze omgeving!

Samenstelling en profiel
De Raad van Inspiratie bestaat uit:

  • Top professionals in de creatieve sector
  • Docenten, lectoren uit het hoger onderwijs
  • Sleutelpersonen binnen het openbaar bestuur

De rol van Raad van Inspiratie manifesteert zich op verschillende terreinen:

  • Het adviescollege voor Cibap
  • Netwerk en podium van professionals in de creatieve industrie;
  • Netwerk van docenten en onderzoekers binnen de creatieve industrie en het creatieve vakonderwijs
  • Bij overheid en bedrijfsleven profileren van het belang van de creatieve industrie.

Leden

Carry Abbenhues
Openbaar bestuur
Gemeente Zutphen
Matthijs van Cruijsen
Creatieve professional
studio INAMATT
Hein Dekker
Creatieve professional
JosDeVries
 

 

 

Dick van Hoff
Creatieve professional
VANHOFFONTWERPEN
Melle Koot
Creatieve professional
Melle Koot Designstudio
Ton Kooymans
Creatieve professional
Kooymans Design
 

 

 

Louis de Leeuwe
Creatieve professional
louisdeleeuwe
Jeroen Lutters
Hoger onderwijs en onderzoek
Lector art and cultural education
Janna van Maar
Openbaar bestuur
Gemeente Zwolle
 

 

 

 

 

Alma Schaafstal
Hoger onderwijs en onderzoek
Universiteit Twente

No School

De wereld om ons heen verandert snel. Is het mogelijk om hier altijd snel genoeg op in te spelen? Creatieve vakscholen Cibap en SintLucas bundelen daarom hun krachten in het initiatief No School. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.

Veranderende samenleving
Beroepen evolueren, de wereld globaliseert en het creatieve werkveld ontwikkelt zich in nieuwe vormen. Er is beweging gaande waardoor oude structuren minder goed werken en nieuwe kansen ontstaan. Cibap en SintLucas, twee gevestigde vakscholen met een naam in hoogwaardig creatief vakmanschap, zijn als ‘creatieve pioneers’ gewend om continu te transformeren. No School is in staat om nieuwe opleidingsroutes te initiëren, ontwikkelen en realiseren die aansluiten bij de sterk veranderende samenleving. Het huidige onderwijsbestel biedt echter niet altijd de ruimte die nodig is om te focussen op de toekomst. Daarom begeven we ons buiten de gebaande paden en experimenteren we met andere vormen van leren.

No School
No School is geen school, maar heeft alles te maken met het leren van studenten! No School ontwikkelt nieuwe leerroutes MBO – HBO, alleen of samen met hbo-instellingen. In samenwerking met de University of Northampton is op dit moment een Britse Bachelor Graphic Communication in ontwikkeling.

NoSchool richt zich op communitybuilding door samenwerking aan te gaan met de creatieve industrie in binnen- en buitenland. De vakscholen SintLucas en Cibap werken al samen met tal van organisaties in Nederland en hebben partners uit onder meer China, de Verenigde Staten, Duitsland en Italië. No School stimuleert cross-overs te maken met andere domeinen –techniek, zorg, business– die de creatieve sector aanvullen en versterken. Studenten die in multidisciplinaire teams werken aan projecten in direct belang van opdrachtgevers doen waardevolle ervaringen op.

Tot slot participeert No School  in onderzoek om op data gebaseerde keuzes te maken die relevante veranderingen in het onderwijs tot gevolg hebben. Wat is de kracht van creativiteit? Hoe werken en leren creatieven?

Samen sterker
No School is een initiatief in ontwikkeling. De stip op de horizon is er, de route er naartoe zal onderweg worden bepaald. Dit is spannend, maar het fundament van onze scholen is zo sterk dat we erop vertrouwen samen met anderen veranderingen in het creatieve vakonderwijs te realiseren. We werken met professionals, docenten, studenten, bedrijven, scholen en andere partners. Onze rol is de aanjager te zijn van grensverleggende en innovatieve activiteiten.

No School? Leer de kracht van creatieven kennen! Creative pioneers by Cibap en SintLucas

Klik hier om naar de website van No School te gaan.