Cibap » over ons » privacy

privacy

Cibap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Bij het aanvragen van informatie, het registreren, het stellen van een vraag en bijvoorbeeld het aangaan van overeenkomsten zullen persoonlijke gegevens aan jou worden gevraagd om ons in staat te stellen het gevraagde of beoogde te kunnen uitvoeren. Deze gegevens worden door Cibap verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze Privacy- en cookieverklaring is gericht op de verwerking van persoonsgegevens via deze website. Voor studenten en medewerkers van Cibap hebben wij een aparte privacyverklaring opgesteld die op het intranet beschikbaar is.

Mocht u vragen hebben over deze Privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. N. Dutij is de Functionaris Gegevensbescherming van Cibap vakschool. Hij is te bereiken via n.dutij@cibap.nl of via het algemene telefoonnummer van Cibap: 038-4546944.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cibap verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw surfgedrag op onze websites.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cibap.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cibap verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Cibap analyseert het gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren;
 • Cibap verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Nieuwsbrief
Wil je op de hoogte blijven van informatie, nieuws en ontwikkelingen over Cibap? Dan kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Je kunt je ook altijd weer afmelden door op de afmeldlink in een nieuwsbericht te klikken. Je e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Klik hier om je aan te melden voor de Cibap nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cibap neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cibap) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cibap bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren gegevens conform het documentair structuurplan van de MBO-raad. Mocht je deze niet kunnen vinden? Neem dan contact op met n.dutij@cibap.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cibap verkoopt gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Cibap blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cibap maakt bij het aanbieden van haar website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt voor:

 • Functionele cookies: Cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van deze website;
 • Webstatistieken: Cibap maakt gebruik van Google Analytics om de website(s) te analyseren. Op basis daarvan kunnen wij de sites verbeteren en aanpassen aan de behoefte van bezoekers.
 • Remarketing en tracking: naast webstatistieken maakt Cibap ook gebruik van cookies voor remarketing doeleinden. Dit doen wij via tracking cookies, dit zijn cookies die jouw internetgedrag kunnen volgen. Deze gegevens worden gebruikt om bijvoorbeeld onze doelgroep gerichter te kunnen bereiken met online communicatie.

Bij het gebruik van de website kan je jouw voorkeuren instellen. Wij maken alleen gebruik van functionele cookies, tenzij jij toestemming geeft voor het gebruik van de andere cookies.

Je kunt eventueel het gebruik van cookies zelf uitschakelen op je eigen computer. Uitleg over het aanpassen van de instellingen van de browser is te vinden onder Help in de toolbar van de meest gebruikte browsers. Let op: Het is mogelijk dat je na het uitschakelen van de cookies niet alle mogelijkheden van onze website kunt benutten.

Wil je meer weten over over de cookies die Cibap gebruikt? Klik dan op dit icoon links onderaan deze webpagina. Wanneer je kiest ‘verander uw toestemming’ en vervolgens voor ‘details tonen’ kan je per categorie zien om welke cookies het gaat en wat ze precies doen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cibap neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze servicedesk of via n.dutij@cibap.nl.

Cibap heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (cibap.nl en alle andere domeinnamen die Cibap onder haar beheer heeft) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. Je kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat je omgeleid wordt naar een vals IP-adres.


Responsible Disclosure
Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden ontdekken in onze beveiliging. Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen. Hier het beleid hoe Cibap hier mee omgaat (communicatie, eventuele beloning) en wat de spelregels zijn voor de melder. Als een ethische hacker aan deze re gels voldoet, zullen wij geen aangifte bij de politie doen.
Wat wij van de hacker eisen:

Geen openbaarmaking of wijziging van onze gegevens;

 • Onze gegevens en/of de kwetsbaarheid niet delen met anderen;
 • Ons zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) en zo volledig mogelijk te in
formeren op n.dutij@cibap.nl;
 • Geen gebruik te maken van deze gegevens door bijvoorbeeld extracties te maken van de database of andere handelingen met de gegevens uit te voeren.

Wat wij de hacker beloven:

 • We ondernemen geen juridische stappen;
 • We reageren binnen 5 werkdagen;
 • We handelen dit vertrouwelijk af;
 • We houden hem/haar op de hoogte.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wij stellen je graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van je verwerken.

Daarnaast kun je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van Cibap. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om je gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over je verwerken aan jou over te dragen of aan een andere organisatie.

Wanneer je een van deze rechten wil uitvoeren, dan kun je een schriftelijk verzoek mailen naar de functionaris voor de gegevensbescherming mr. N. Dutij via n.dutij@cibap.nl.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Cibap wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik hier om naar het formulier te gaan.