intake

Het Cibap is een mbo-vakschool, die opleidt voor de creatieve industrie. Om het studiesucces van jou zo groot mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op een studie bij het Cibap, werken wij met een intake. Met deze intake willen we dat voor jou en voor ons een opleiding aan het Cibap geen teleurstelling wordt. Dus stellen we eisen aan onze toekomstige studenten. Verderop in dit artikel lees je hier meer over.

– Data intake
– Toelatingseisen
– Talentenmatch
– Intake
– – Thuisopdracht
– – Portfolio
– – Intakedag
– Beoordelen bij de intake
– Uitslag
– Extra begeleiding

Data intake
De intake vindt plaats op donderdagochtend of -middag (met uitzondering van vakanties en feestdagen). Na je digitale aanmelding ontvang je (zo snel mogelijk) een uitnodiging voor je intake.

Toelatingseisen
Wanneer je je hebt aangemeld en je aan de algemene toelatingseisen voldoet (minimaal een vmbo-kader diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo), dan ontvang je een bevestiging dat je mag deelnemen aan de intake.

Talentenmatch
Je ontvangt via de mail een uitnodiging om de Talentenmatch te maken. Dit is een online test die je thuis kan maken waarbij de intrinsieke motivatie van jou om een opleiding op het Cibap te volgen in kaart wordt gebracht. Op basis van deze test wordt geen selectie gemaakt. De uitslag van de test dient ter ondersteuning van jouw gesprek en wordt later tijdens je schoolloopbaan gebruikt. Wij selecteren dus niet op basis van deze test.

Intake
Dan is het zo ver. Je hebt de Talentenmatch gemaakt en je wordt uitgenodigd voor de intake. De intake bestaat uit twee delen; een thuisopdracht en een gesprek op het Cibap, waarbij je de gemaakte thuisopdracht laat zien en je portfolio presenteert.

Thuisopdracht
Een week voor je intakegesprek krijg je een tweede mail met je thuisopdracht. Je kunt zelf bepalen wanneer je met de thuisopdracht bezig gaat. Je mag ongeveer 2,5 uur aan je thuisopdracht werken. Omdat wij graag willen weten hoe je aan deze thuisopdracht hebt gewerkt maak je een timelaps, waarbij jezelf ook in beeld bent. Hoe je een timelaps maakt wordt uitgelegd wanneer je de thuisopdracht ontvangt. We kijken met die timelaps niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar het maakproces.

Creativiteit zien we trouwens niet alleen in het eindproduct, maar ook in zaken die je voor de opdracht maakt. Die zijn minsten zo belangrijk. Zo maak je eerst naar aanleiding van een aantal opgegeven woorden een woordspin en een aantal schetsen. We vinden dus je ideeën voor de creatieve opdracht minstens zo belangrijk als de uitvoering. Een student die op zijn vorige school namelijk al veel creatieve vakken heeft gehad zou anders een voorsprong hebben, terwijl jij mogelijk minstens zo creatief bent maar dat nog moet ontwikkelen.

De creatieve opdracht is voor alle studenten gelijk. In de opdracht zitten onderdelen die te maken hebben met grafische, ruimtelijke en vakmanschap vaardigheden, zodat de docenten kunnen zien waar je talenten liggen en of dit past bij de opleiding waar je belangstelling voor hebt.

Portfolio
Bij het gesprek wordt gevraagd om een portfolio mee te nemen. Je portfolio is een verzameling van creatieve producten die je thuis of op school hebt gemaakt. Dit werk mag zo gevarieerd mogelijk zijn. Denk hierbij aan foto’s, tekeningen, digitaal of ruimtelijk werk.
Soms zit creativiteit trouwens in een hoek waar jij het niet verwacht; een door jou gemaakt TikTok filmpje, je sinterklaas surprise van vorig jaar, een boekenplank die je zelf in elkaar hebt getimmerd of de manier waarop jij jouw kookkunsten op een bord presenteert. Denk dus vooral ‘out of the box’ en bij twijfel – laat zien! Ruimtelijk werk wat te groot is om mee te nemen mag je fotograferen. Beperk je wel in het aantal producten dat je wilt laten zien, 10 werkstukken zijn voldoende om een goede indruk te krijgen. Heb je niet voldoende werk? Je kunt jezelf ook een opdracht geven en een serie foto’s van een thema maken.

Misschien denk je dat je werk niet goed genoeg is? Bedenk dan, dat je naar onze school gaat om iets te leren. Ook bij de intake leggen wij daar de nadruk op. Dus je werk hoeft niet allemaal perfect te zijn, belangrijker vinden wij dat je kunt vertellen wat je aan jouw werk zou kunnen verbeteren. Zorg wel dat je je werk netjes presenteert in bijvoorbeeld een map of digitaal werk op een laptop of tablet.

Wij bieden trouwens ook portfoliosessies aan, waarbij je van tevoren je portfolio kunt bespreken en feedback krijgt.

Intakedag
Op de afgesproken datum kom je naar het Cibap. Je hebt dan een gesprek met twee docenten. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten waarbij de docenten je vragen stellen over je vooropleiding en bijvoorbeeld je motivatie. Daarnaast presenteer je je portfolio en bespreek je de gemaakte thuisopdracht.

Beoordelen bij de intake
Welke opleiding je ook kiest op het Cibap, creativiteit is de basis voor alle opleidingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gedisciplineerd, nieuwsgierigheid, volhardendheid, vindingrijkheid en kunnen samenwerken, voorwaarden zijn om je creativiteit verder te ontwikkelen. Bij de beoordeling kijken we dus niet alleen naar het eindproduct maar ook naar je houding op die onderdelen. Wij kijken op een ontwikkelingsgerichte wijze naar je intake: hoe kun jij je als student verder ontwikkelen?

Met de intake wordt ook de basis gelegd voor de succesvolle schoolloopbaan van jou als student van het Cibap. Dus naast dat de intake als doel heeft om een selectie te maken, worden de gegevens uit de intake ook gebruikt tijdens je verdere schoolloopbaan.

Je begrijpt mogelijk al dat wij kandidaten mogen afwijzen. Dat doen we liever niet en doen we alleen wanneer uit de intake blijkt dat de kans op succes gering is. Afgelopen jaren hebben wij maar 8% van de kandidaten afgewezen.

Mogen wij afwijzen? Ja, het Cibap mag voor haar opleidingen specifieke eisen stellen aan de studenten (zie artikel 8.2.2a van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Zo mogen wij selecteren op creatieve en artistieke aanleg. Bij de intake houden we er wel rekening mee dat niet iedereen dezelfde achtergrond heeft. Wij kijken daarom niet naar het huidige niveau, maar naar de potentie, de motivatie en naar de mate waarin jij je kunt ontwikkelen. Onze intake heet daarom een ontwikkelingsgerichte intake.

Nadat je negen maanden onderwijs hebt gevolgd, krijgt je een bindend studieadvies. Om te voorkomen dat je na negen maanden moet stoppen met de opleiding is een goede match, en dus een goede intake, noodzakelijk.

Uitslag
We streven ernaar dat je binnen vier weken de uitslag van je intake via de post ontvangt.

Wanneer je bent afgewezen en je wilt daar uitleg over dan kun je dat doen door een mail aan het Cibap te sturen. I.v.m. de privacywetgeving willen wij van studenten die ouder zijn dan 16 jaar een persoonlijke mail met deze vraag ontvangen. Die mail moet verstuurd worden vanaf je persoonlijke email adres. Je ouders/verzorgers/mentor of decaan kunnen deze informatie niet opvragen.

Extra begeleiding
Nadat je een positieve uitslag hebt gekregen na je intake, kun je door middel van een vragenlijst (het Studie Informatie Formulier (SIF)) aangeven of je extra begeleiding nodig hebt. Denk hierbij aan dyslexie, ADD, et cetera. Om vast te stellen op welke manier wij je extra kunnen begeleiden, nodigen we je soms uit voor een tweede gesprek.