aanmelden

digitaal aanmelden | intake | kosten

Aanmelden schooljaar 2023-2024

Het is alweer mogelijk om je digitaal aan te melden voor schooljaar 2023-2024*. Aanmelden gaat via een aanmeldingsformulier op de pagina ‘centraal aanmelden mbo’. Je kiest hieronder de opleiding die je wilt gaan volgen, maar in het eerste jaar heb je nog tijd om te kijken of je de juiste keuze hebt gemaakt.

*Wil je nog graag instromen in dit schooljaar 2022-2023? Meld je dan ook aan via het aanmeldingsformulier en stuur een mailtje naar aanmelden@cibap.nl waarin je aangeeft dat je graag dit jaar nog wil instromen.

DigiD

Om je aan te melden heb je een DigiD nodig. Als je deze nog niet hebt kun je deze aanvragen op www.digid.nl.

Meld je aan!

Klik op de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden en vul het aanmeldingsformulier in.

Mediamaker (niv. 3)

Filmmaker (niv. 3)

Signmaker (niv. 3)

Mediavormgever (niv. 4)

Social Design (niv. 4)

Ruimtelijk vormgever (niv. 4)

Creatief vakman (niv. 4)

Specialist Schilder (niv. 4)

International Creative Business Developer (niv. 4)

intake

Het Cibap is een mbo-vakschool, die opleidt voor de creatieve industrie. Om het studiesucces van jou zo groot mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op een studie bij het Cibap, werken wij met een intake. Met deze intake willen we dat voor jou en voor ons een opleiding aan het Cibap geen teleurstelling wordt. Dus stellen we eisen aan onze toekomstige studenten. Verderop in dit artikel lees je hier meer over.

– Data intake
– Toelatingseisen
– Talentenmatch
– Intake
– – Thuisopdracht
– – Portfolio
– – Intakedag
– Beoordelen bij de intake
– Uitslag
– Extra begeleiding

Data intake
De intake vindt plaats op donderdagochtend of -middag (met uitzondering van vakanties en feestdagen). Na je digitale aanmelding ontvang je (zo snel mogelijk) een uitnodiging voor je intake.

Toelatingseisen
Wanneer je je hebt aangemeld en je aan de algemene toelatingseisen voldoet (minimaal een vmbo-kader diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo), dan ontvang je een bevestiging dat je mag deelnemen aan de intake.

Talentenmatch
Je ontvangt via de mail een uitnodiging om de Talentenmatch te maken. Dit is een online test die je thuis kan maken waarbij de intrinsieke motivatie van jou om een opleiding op het Cibap te volgen in kaart wordt gebracht. Op basis van deze test wordt geen selectie gemaakt. De uitslag van de test dient ter ondersteuning van jouw gesprek en wordt later tijdens je schoolloopbaan gebruikt. Wij selecteren dus niet op basis van deze test.

Intake
Dan is het zo ver. Je hebt de Talentenmatch gemaakt en je wordt uitgenodigd voor de intake. De intake bestaat uit twee delen; een thuisopdracht en een gesprek op het Cibap, waarbij je de gemaakte thuisopdracht laat zien en je portfolio presenteert.

Thuisopdracht
Een week voor je intakegesprek krijg je een tweede mail met je thuisopdracht. Je kunt zelf bepalen wanneer je met de thuisopdracht bezig gaat. Je mag ongeveer 2,5 uur aan je thuisopdracht werken. Omdat wij graag willen weten hoe je aan deze thuisopdracht hebt gewerkt maak je een timelaps, waarbij jezelf ook in beeld bent. Hoe je een timelaps maakt wordt uitgelegd wanneer je de thuisopdracht ontvangt. We kijken met die timelaps niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar het maakproces.

Creativiteit zien we trouwens niet alleen in het eindproduct, maar ook in zaken die je voor de opdracht maakt. Die zijn minsten zo belangrijk. Zo maak je eerst naar aanleiding van een aantal opgegeven woorden een woordspin en een aantal schetsen. We vinden dus je ideeën voor de creatieve opdracht minstens zo belangrijk als de uitvoering. Een student die op zijn vorige school namelijk al veel creatieve vakken heeft gehad zou anders een voorsprong hebben, terwijl jij mogelijk minstens zo creatief bent maar dat nog moet ontwikkelen.

De creatieve opdracht is voor alle studenten gelijk. In de opdracht zitten onderdelen die te maken hebben met grafische, ruimtelijke en vakmanschap vaardigheden, zodat de docenten kunnen zien waar je talenten liggen en of dit past bij de opleiding waar je belangstelling voor hebt.

Portfolio
Bij het gesprek wordt gevraagd om een portfolio mee te nemen. Je portfolio is een verzameling van creatieve producten die je thuis of op school hebt gemaakt. Dit werk mag zo gevarieerd mogelijk zijn. Denk hierbij aan foto’s, tekeningen, digitaal of ruimtelijk werk.
Soms zit creativiteit trouwens in een hoek waar jij het niet verwacht; een door jou gemaakt TikTok filmpje, je sinterklaas surprise van vorig jaar, een boekenplank die je zelf in elkaar hebt getimmerd of de manier waarop jij jouw kookkunsten op een bord presenteert. Denk dus vooral ‘out of the box’ en bij twijfel – laat zien! Ruimtelijk werk wat te groot is om mee te nemen mag je fotograferen. Beperk je wel in het aantal producten dat je wilt laten zien, 10 werkstukken zijn voldoende om een goede indruk te krijgen. Heb je niet voldoende werk? Je kunt jezelf ook een opdracht geven en een serie foto’s van een thema maken.

Misschien denk je dat je werk niet goed genoeg is? Bedenk dan, dat je naar onze school gaat om iets te leren. Ook bij de intake leggen wij daar de nadruk op. Dus je werk hoeft niet allemaal perfect te zijn, belangrijker vinden wij dat je kunt vertellen wat je aan jouw werk zou kunnen verbeteren. Zorg wel dat je je werk netjes presenteert in bijvoorbeeld een map of digitaal werk op een laptop of tablet.

Wij bieden trouwens ook portfoliosessies aan, waarbij je van tevoren je portfolio kunt bespreken en feedback krijgt.

Intakedag
Op de afgesproken datum kom je naar het Cibap. Je hebt dan een gesprek met twee docenten. Dit gesprek duurt ongeveer 30 minuten waarbij de docenten je vragen stellen over je vooropleiding en bijvoorbeeld je motivatie. Daarnaast presenteer je je portfolio en bespreek je de gemaakte thuisopdracht.

Beoordelen bij de intake
Welke opleiding je ook kiest op het Cibap, creativiteit is de basis voor alle opleidingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gedisciplineerd, nieuwsgierigheid, volhardendheid, vindingrijkheid en kunnen samenwerken, voorwaarden zijn om je creativiteit verder te ontwikkelen. Bij de beoordeling kijken we dus niet alleen naar het eindproduct maar ook naar je houding op die onderdelen. Wij kijken op een ontwikkelingsgerichte wijze naar je intake: hoe kun jij je als student verder ontwikkelen?

Met de intake wordt ook de basis gelegd voor de succesvolle schoolloopbaan van jou als student van het Cibap. Dus naast dat de intake als doel heeft om een selectie te maken, worden de gegevens uit de intake ook gebruikt tijdens je verdere schoolloopbaan.

Je begrijpt mogelijk al dat wij kandidaten mogen afwijzen. Dat doen we liever niet en doen we alleen wanneer uit de intake blijkt dat de kans op succes gering is. Afgelopen jaren hebben wij maar 8% van de kandidaten afgewezen.

Mogen wij afwijzen? Ja, het Cibap mag voor haar opleidingen specifieke eisen stellen aan de studenten (zie artikel 8.2.2a van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Zo mogen wij selecteren op creatieve en artistieke aanleg. Bij de intake houden we er wel rekening mee dat niet iedereen dezelfde achtergrond heeft. Wij kijken daarom niet naar het huidige niveau, maar naar de potentie, de motivatie en naar de mate waarin jij je kunt ontwikkelen. Onze intake heet daarom een ontwikkelingsgerichte intake.

Nadat je negen maanden onderwijs hebt gevolgd, krijgt je een bindend studieadvies. Om te voorkomen dat je na negen maanden moet stoppen met de opleiding is een goede match, en dus een goede intake, noodzakelijk.

Uitslag
We streven ernaar dat je binnen vier weken de uitslag van je intake via de post ontvangt.

Wanneer je bent afgewezen en je wilt daar uitleg over dan kun je dat doen door een mail aan het Cibap te sturen. I.v.m. de privacywetgeving willen wij van studenten die ouder zijn dan 16 jaar een persoonlijke mail met deze vraag ontvangen. Die mail moet verstuurd worden vanaf je persoonlijke email adres. Je ouders/verzorgers/mentor of decaan kunnen deze informatie niet opvragen.

Extra begeleiding
Nadat je een positieve uitslag hebt gekregen na je intake, kun je door middel van een vragenlijst (het Studie Informatie Formulier (SIF)) aangeven of je extra begeleiding nodig hebt. Denk hierbij aan dyslexie, ADD, et cetera. Om vast te stellen op welke manier wij je extra kunnen begeleiden, nodigen we je soms uit voor een tweede gesprek.

kosten

Als je kiest voor een mbo-opleiding, dan krijg je uiteraard ook met allerlei kosten te maken zoals het aanschaffen van boeken, materialen en gereedschappen, maar ook met wettelijke kosten zoals het lesgeld.

Lesgeld
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Om een deel van de kosten te dekken, kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Ook krijgen ze kinderbijslag. De hoogte van de tegemoetkoming voor ouders is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan de voorwaarden.

Je gaat lesgeld betalen als je 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. Het wettelijke lesgeld voor het studiejaar 2022-2023 was vastgesteld op € 1216,-. Vanwege de coronamaatregelen krijg je dit jaar 50% korting op het lesgeld en komt dit bedrag op € 608,-.  Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school.

Op de site van DUO kun je meer informatie vinden over studiefinanciering en het studentenreisproduct. Vanwege veranderende regelgeving vanuit de overheid, adviseren we je om deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties.

Het eerste jaar is het bedrag voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden hoger omdat je boeken, een laptop en sommige licenties aanschaft die je de rest van je opleiding blijft gebruiken. De kosten voor de aanschaf  van een laptop zijn niet meegenomen in het onderstaande overzicht. In het schema zie je een de kosten per fase. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten die worden betaald voor schooljaar 2021-2022; houd deze kosten dus aan als richtlijn.

Opleidingen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

Niveau 3

Signmaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.
Mediamaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.
Filmmaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.

Niveau 4

mediavormgever €312,- €248,- €248,- €218,-
ruimtelijk vormgever
€312,- €248,- €248,- €218,-
creatief vakman** €362,- €248,- €248,- €218,-
specialist schilder** €362 €287,- €248,- €218,-
international creative business developer €312,- €667,- €667,- €598,-

* Voor de opleiding International Creative Business Developer zijn de kosten  hoger door het camebridge Engels (examen) dat je volgt, eventuele extra boeken en (verplichte) internationale excursies.

** In het tweede semester fase 1 moeten de studenten die gekozen hebben voor creatief vakman en specialist schilder nog werkkleding en werkschoenen aanschaffen. Dit is verplicht vanwege veiligheidsregelgeving. Deze kosten zijn al meegenomen in het overzicht.
Wanneer je kiest voor creatief vakman, richting hout&design komen er nog kosten bij voor het aanschaffen van hout voor het maken van opdrachten. Deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp (hoeveelheid hout) en het materiaal (het soort hout of ander materiaal). Vaak verdienen de studenten deze kosten terug, door het ontwerp te maken in opdracht van iemand die deze kosten betaalt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het overzicht.

Basisuitrusting
Naast de onderwijsbenodigdheden zorgt het Cibap dat er  een basisuitrusting op school aanwezig is, zodat je op school de opleidingen kunt volgen en examen kan doen. Je moet dan denken aan gereedschappen, testen, basismaterialen hout, leer en papier. Deze zijn voor gebruik op school. Je kunt als student onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. Dit is dan op basis van vrijwilligheid.

Laptop
Vanaf het eerste leerjaar voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Studenten bevelen wij aan om een Apple laptop aan te schaffen. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft, kosten liggen tussen € 1500,- en € 2400,-. Ook is er de mogelijkheid om een laptop te leasen. De lessen kunnen ook gevolgd worden op een Windows laptop mits deze aan bepaalde specificaties voldoet.

Het is mogelijk om met korting softwarepakketten aan te schaffen. Je betaalt dan ongeveer € 200,- per jaar voor licenties, zodat je de programma’s kunt gebruiken. Het bedrag van € 200,- voor softwarepakketten is in het kosten overzicht meegenomen.

Buitenlandexcursie
In het derde leerjaar organiseren alle opleidingen een excursie naar het buitenland. Deelname is vrijwillig. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 200,-. Eendaagse excursies bekostigt de school.

Financiële regelingen
Voor studenten (18-) die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden is er de mogelijkheid te voorzien in ondersteuning. Er is hiervoor een regeling beschikbaar gesteld door het Ministerie van OC&W. Hiervoor is een financieel inloopspreekuur waar studenten met vragen hierover terecht kunnen. De vragen van de studenten worden geïnventariseerd en beoordeeld. Mogelijkheden zijn het in bruikleen geven van een laptop of leermiddelen. Daarnaast heeft Cibap een budget beschikbaar gesteld om studenten 18+ te ondersteunen.

veelgestelde vragen

Heb je een vraag, kijk dan eerst of deze hieronder al beantwoord staat. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met de studentenadministratie via 038-4546944.

 1. Met welke vooropleiding kan ik worden toegelaten op het Cibap?
  Voor het volgen van een van onze opleidingen (niveau 3 en 4) kun je toegelaten worden als je minstens een vmbo-kader diploma bezit of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 hebt.
 2. Kan ik een Cibap opleiding ook in deeltijd doen?
  Nee, alle Cibap-opleidingen zijn in voltijd (BOL). Het Cibap biedt geen deeltijd (BBL) opleidingen aan.
 3. Kan ik met mijn havo of mbo diploma vrijstellingen krijgen?
  Ja, je kunt op het Cibap vrijstellingen krijgen voor generieke vakken op grond van behaalde examens voor havo, vwo of mbo. Deze kun je aanvragen via de examencommissie en zij bepaalt of er een vrijstelling aan je wordt verleend.
 4. Biedt het Cibap ook volwassenonderwijs aan?
  Nee, Cibap Next biedt wel cursussen aan die je als volwassene kunt volgen.
 5. Hoe moet mijn portfolio eruit zien?
  Voor de intake laat je werk zien dat je de afgelopen twee jaar hebt gemaakt. Denk hierbij aan 5 tot maximaal 10 producten. Dit kunnen foto’s, tekeningen, schetsen, geprint digitaal gemaakt werk, foto’s van grote ruimtelijke werkstukken zijn. Deze presenteer je in een map. Kijk bij de informatie hierboven over de intake voor meer informatie over je portfolio.
 6. Wanneer vindt de intake plaats?
  De intake wordt gepland op woensdagochtend of -middag en vindt online plaats. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor de intake.
 7. Is de aanschaf van een laptop verplicht?
  Vanaf het eerste leerjaar is het voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft.
 8. Welke programma’s heb ik nodig op mijn computer?
  Zodra je met je opleiding start, wordt op school aangegeven welke programma’s je nodig hebt. Deze kun je via school met korting aanschaffen.
 9. Wat zijn de lestijden op het Cibap?
  De lestijden op het Cibap zijn van 08:45 tot 17:15 uur. Cibap-studenten moeten van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school.
 10. Is het Cibap goed bereikbaar?
  Ja, het Cibap is makkelijk bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Vanaf het station in Zwolle gaat lijnbus 2 (Holtenbroek) en ben je binnen tien minuten op het Cibap. Met de fiets ben je binnen 15 minuten vanaf het station op het Cibap.
 11. Ik begin dit jaar voor het eerst op het Cibap, wanneer ontvang ik meer informatie over het start schooljaar?
  Medio juli ontvang je een e-mail met daarin je inloggegevens, wachtwoord, je Cibap studentenmailadres en de naam van de groep waarin je zit.
  In dezelfde e-mail wordt ook verwezen naar een welkomstpagina waar je alle informatie kunt vinden over onder andere de introductieweek, het bestellen van leermiddelen (Let op! Dit kan vanaf 1 augustus), laptop en software, de aanschaf van werkkleding en informatie over huisvesting in Zwolle. Het streven is om de lesroosters in week 34 zichtbaar te maken.
 12. Hoe werkt het met studiefinanciering en OV-jaarkaart?
  Alles over studiefinanciering en de OV-jaarkaart vind je op de site van DUO: klik hier voor informatie over studiefinanciering en klik hier voor informatie over de OV-jaarkaart.
 13. Heb ik recht op tegemoetkoming in studiekosten?
  Mocht je om financiële redenen niet in staat zijn om je leermiddelen te kunnen aanschaffen dan kun je wellicht in aanmerking komen voor de ‘regeling leermiddelen minimagezinnen’. Op dinsdag en woensdag van 10.00 uur tot 11.00 uur kun je langslopen bij het Bureau Student Support.
 14. Waar en hoe kan ik me afmelden van een opleiding?
  Ben je nog niet begonnen officieel begonnen aan je opleiding? Je hebt nog geen lessen gevolgd? Dan kun je je afmelden voor een opleiding. Je kunt je afmelding doorgeven door een mail te sturen naar studentenadministratie@cibap.nl met daarin de volgende informatie: voor- en achternaam, geboortedatum, studentennummer, de opleiding waarvoor je je afmeldt en de reden van afmelding. Je krijgt van ons een bevestiging zodra je afmelding is verwerkt