aanmelden

digitaal aanmelden | intake | kosten

 

Aanmelden schooljaar 2020-2021

Wil jij in september 2020 starten op het Cibap? Meld je dan aan via ons digitale aanmeldingsformulier. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor een intake en weet je dus snel of je volgend jaar kan starten op het Cibap.

Klik hier om naar het digitale aanmeldingsformulier te gaan.

*Aanmelden voor het schooljaar 2019-2020 is niet meer mogelijk. De opleidingen zijn vol.

Bezoek ons
Wil je graag nog een keer komen kijken bij ons op school? Kom dan naar een Demo Doe Sessie of de voorlichtingsmiddag/-avond.

 

intake

Het Cibap is een mbo-vakschool, die opleidt voor de creatieve industrie. Om het studiesucces van jou zo groot mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op een studie bij het Cibap, hanteert het Cibap een intaketraject.

Het Cibap mag voor haar vakopleidingen specifieke eisen stellen aan de studenten (zie artikel 8.2.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Zo mogen wij selecteren op creatieve en artistieke aanleg. Bij de intake houden we er rekening mee dat niet alle studenten dezelfde achtergrond hebben. Wij kijken niet naar het huidige niveau, maar naar de potentie, de motivatie en naar de mate waarin jij je nog kunt ontwikkelen. Het hoofddoel is om een goede match te krijgen tussen de student en de school. Nadat een student negen maanden onderwijs heeft gevolgd, krijgt hij of zij een bindend studieadvies. Om te voorkomen dat je na negen maanden moet stoppen met de opleiding is een goede match, en dus een goede intake, noodzakelijk.

Op het Cibap werken we met vijf kerncompetenties. Deze vijf kerncompetenties zijn creativiteit, ondernemerschap, communicatie, vakmanschap en omgevingsbewustzijn. Aan de hand van deze kerncompetenties kijken we of je toelaatbaar bent op het Cibap. Dit doen we aan de hand van een Talentenmatch, een creatieve opdracht, een persoonlijk gesprek en je portfolio.

Data intake
De intake vindt plaats op vrijdagochtend of -middag (met uitzondering van vakanties en feestdagen). Na je aanmelding ontvang je (zo snel mogelijk) een uitnodiging voor de intake.

Hoe verloopt de intake?

 1. Wanneer je je hebt aangemeld en je voldoet aan de algemene toelatingseisen (minimaal een vmbo kader diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo), dan krijg je een uitnodiging voor de intake.
 2. Je maakt eerst thuis een Talentenmatch. Dit is een test waarbij de intrinsieke motivatie van jou om een opleiding op het Cibap te volgen in kaart wordt gebracht. Op basis van de uitslag maken we een match met vier van de vijf kerncompetenties van het Cibap. Vakmanschap wordt met deze test niet gemeten. Door middel van de uitslag wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre jij vanuit je intrinsieke motivatie aansluit bij deze talenten en in welke mate je intrinsiek gedreven bent om deze competenties te ontwikkelen. Op basis van deze test wordt geen selectie gemaakt. De uitslag van de test dient ter ondersteuning van jouw motivatiegesprek.
 3. Na het invullen van de test, word je uitgenodigd om een dagdeel naar het Cibap te komen. Hierbij neem je je portfolio mee met eigengemaakt werk. Je portfolio is een opsomming van jouw creativiteit. Dit werk mag zo gevarieerd mogelijk zijn. Denk hierbij aan foto’s, tekeningen, digitaal of ruimtelijk werk. Denk je niet veel werk te hebben? Bedenk dan, dat je naar onze school gaat om iets te leren. Ook bij de intake leggen wij daar de nadruk op. Dus je werk hoeft niet allemaal perfect te zijn, belangrijker vinden wij dat je kunt vertellen wat je aan je werk zou kunnen verbeteren.
  Maar, soms zit creativiteit in een hoek waar jij het niet verwacht; een door jou gefilmde lipdub, je sinterklaas surprise van vorig jaar, het kastje dat je zelf in elkaar hebt getimmerd of de manier waarop jij jouw kookkunsten op een bord presenteert. Denk dus vooral ‘out of the box’ en bij twijfel – neem mee! Heb je digitaal werk zoals filmpjes? Neem deze dan mee op een usb-stick. Heb je ruimtelijk werk? Dan mag je er ook foto’s van meenemen. We kijken ernaar uit om jou en jouw werk te zien!
  Beperk je wel in het aantal werken wat je wilt laten zien. Tien werkstukken zijn voldoende om een goede indruk te krijgen.Wil je voor de intake aan je portfolio werken of alvast aan een docent laten zien, bezoek dan onze demo doe sessie, hier kun je ook je portfolio bespreken. Via onze site kun je je daarvoor aanmelden.
 4. De presentatiemap geeft al een beeld van je creativiteit en je belangstelling hiervoor, maar vertelt natuurlijk nog niet alles. Daarom ga je tijdens de intake aan de slag met een creatieve opdracht. Hierbij kijken we niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de creativiteit die je laat zien in het denkproces. Zo maak je een woordspin en ga je aan de slag met een aantal schetsen van het product. We vinden je ideeën voor de creatieve opdracht minstens zo belangrijk als de uitvoering. Een student die op zijn vorige school al veel creatieve vakken heeft gehad zou anders een voorsprong hebben, terwijl jij mogelijk minstens zo creatief bent. De opdracht creatieve vaardigheden is voor alle studenten gelijk. In de opdracht zitten onderdelen die te maken hebben met grafische, ruimtelijke en vakmanschap vaardigheden, zodat de docenten kunnen zien waar je talenten liggen en of dit past bij de opleiding waar je belangstelling voor hebt.
 5. Tijdens de intake heb je ook een gesprek met een docent. De docent bespreekt met jou het portfolio. De uitslag van de Talentenmatch wordt gebruikt ter ondersteuning van dit gesprek. Ook bespreken we wat je wilt leren op het Cibap.

Hoe beoordelen wij de intake?
Welke opleiding je ook kiest op het Cibap, creativiteit is de basis voor alle opleidingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gedisciplineerd, nieuwsgierigheid, volhardendheid, vindingrijkheid en kunnen samenwerken, voorwaarden zijn om je creativiteit verder te ontwikkelen. In de intake kijken we dus niet alleen naar het eindproduct maar ook naar je houding op die onderdelen. In onze beoordelingssystematiek hebben wij dit vertaald naar de vijf kerncompetenties van het Cibap. Wij kijken op een ontwikkelingsgerichte wijze naar je intake; hoe kun jij je als student verder ontwikkelen?

Ook in de Talentenmatch wordt een vertaalslag gemaakt naar de Cibap kerncompetenties (vakmanschap wordt met deze test niet gemeten omdat je dat terugziet in het product). Door middel van de uitslag wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre jouw intrinsieke motivatie aansluit bij deze talenten. Met de intake van het Cibap krijgen wij een totaalbeeld van jou. Wanneer één onderdeel van de intake niet voldoende zou zijn is dat op deze manier nog geen doorslaggevend factor om jou af te wijzen.

Met de intake wordt ook de basis gelegd voor de schoolloopbaan van jou als student van het Cibap. Dus naast selectie, worden de gegevens uit de intake gebruikt in de verdere schoolloopbaan van de student. Zo worden bijvoorbeeld tijdens de intake al jouw leervragen geformuleerd. Dit gebeurt aan de hand van het ‘Wat wil ik leren’ formulier.

De uitslag
De intake is ingedeeld in periodes. Aan het eind van een periode ontvang je per brief de uitslag van je intake. De data waarop de uitslagen gegeven worden, zijn: 13 december 2019, 14 februari 2020, 27 maart 2020, 25 mei 2020, 12 juni 2020. De beoordeling is gebaseerd op de resultaten van de creatieve opdracht, het portfolio en het gesprek. Je kunt worden aangenomen, afgewezen of op de geduldlijst komen. Studenten waarbij wij zien dat er in potentie een bepaalde mate van creativiteit aanwezig is, maar dit tijdens de intake niet ten volste hebben laten zien, komen op de geduldlijst. Deze studenten moeten nog wat ‘groeien’.

Als je op de geduldlijst staat, hoor je op de volgende uitslag datum definitief of je aangenomen of afgewezen wordt. De resultaten van je intake worden dan dus een tweede keer beoordeeld.

Wij werken met een geduldlijst omdat onze intake loopt van oktober tot mei. We willen studenten die zich later in het jaar aanmelden gelijke kansen geven om aangenomen te worden.

Voor het eerste brede oriëntatiejaar sturen wij voor leerjaar 2020-2021 op een studentenaantal van 600 (per 1 oktober 2020).

Extra begeleiding
Nadat je een positieve uitslag hebt gekregen na je intake, kun je door middel van een vragenlijst aangeven of je extra begeleiding nodig hebt, denk hierbij aan dyslexie, ADD, et cetera. Om vast te stellen op welke manier wij je extra kunnen begeleiden, nodigen we je soms uit voor een tweede gesprek.

kosten

Als je kiest voor een mbo-opleiding, dan krijg je uiteraard ook met allerlei kosten te maken zoals het aanschaffen van boeken, materialen en gereedschappen, maar ook met wettelijke kosten zoals het lesgeld.

Lesgeld
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Om een deel van de kosten te dekken, kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Ook krijgen ze kinderbijslag. De hoogte van de tegemoetkoming voor ouders is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan de voorwaarden.

Je gaat lesgeld betalen als je 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. Het wettelijke lesgeld voor het studiejaar 2019-2020 is vastgesteld op € 1168,-. Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school.

Op de site van DUO kun je meer informatie vinden over studiefinanciering en het studentenreisproduct. Vanwege veranderende regelgeving vanuit de overheid, adviseren we je om deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties.

Op het Cibap werken we met eigen projectboeken. Dit lesmateriaal kun je via het Cibap (in samenwerking met de MBO webshop) aanschaffen, net als je overige boeken, leermiddelen en licenties die je tijdens de opleiding nodig hebt. De kosten hiervoor zijn per fase verschillend.

Het eerste jaar is het bedrag voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden  wat hoger omdat je boeken en sommige licenties aanschaft die je de rest van je opleiding blijft gebruiken. In onderstaand schema zie je een overzicht van de kosten per fase. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten die worden betaald voor schooljaar 2019-2020; houd deze kosten dus aan als richtlijn.

Opleiding fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

Niveau 5

International Creative Business Developer* €348,- €618,- €618,- €598,-

Niveau 4

Ontwerp en Media €348,- €238,- €238,- €218,-
Ontwerp en Ruimte €348,- €238,- €238,- €218,-
Ontwerp en Vakmanschap**
Hout & creatieve technieken***
€398,- €238,- €238,- €218,-
Textiel & creatieve technieken €398,- €238,- €238,- €218,-
Decoratie- & restauratieschilder €398 €238,- €238,- €218,-

Niveau 3

Ontwerp en Productie €348,- €238,- €238,- niet van toepassing

* Voor de opleiding International Creative Business Developer kunnen er extra kosten bijkomen voor buitenlandexcursies.

** In het tweede semester fase 1 moeten de studenten die gekozen hebben voor de richting Ontwerp & Vakmanschap nog werkkleding en werkschoenen aanschaffen. Dit is verplicht vanwege veiligheidsregelgeving. Deze kosten zijn al meegenomen in het overzicht.

*** Naast kosten voor het studiemateriaal, komen er nog kosten bij voor het aanschaffen van hout voor het maken van opdrachten. Deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp (hoeveelheid hout) en het materiaal (het soort hout of ander materiaal). Vaak verdienen de studenten deze kosten terug, door het ontwerp te maken in opdracht van iemand die deze kosten betaalt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het overzicht.

Basisuitrusting
Naast de onderwijsbenodigdheden zorgt het Cibap dat er  een basisuitrusting op school aanwezig is, zodat je op school de opleidingen kunt volgen en examen kan doen. Je moet dan denken aan gereedschappen, testen, basismaterialen hout, leer en papier. Deze zijn voor gebruik op school. Je kunt als student onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. Dit is dan op basis van vrijwilligheid.

Laptop
Vanaf het tweede leerjaar is het voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Studenten bevelen wij aan om een Apple laptop aan te schaffen. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft, kosten liggen tussen € 1500,- en € 2400,-.

Ook is er de mogelijkheid om met korting softwarepakketten aan te schaffen. Je betaalt dan ongeveer € 200,- per jaar voor licenties, zodat je de programma’s kunt gebruiken. Het bedrag van € 200,- voor softwarepakketten is in het kosten overzicht meegenomen.

Buitenlandexcursie
In het derde leerjaar organiseren alle opleidingen een excursie naar het buitenland. Deelname is vrijwillig. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 200,-. Eendaagse excursies bekostigt de school.

Financiële regelingen
Voor studenten (18-) die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden is er de mogelijkheid te voorzien in ondersteuning. Er is hiervoor een regeling beschikbaar gesteld door het Ministerie van OC&W. Hiervoor is een financieel inloopspreekuur waar studenten met vragen hierover terecht kunnen. De vragen van de studenten worden geïnventariseerd en beoordeeld. Mogelijkheden zijn het in bruikleen geven van een laptop of leermiddelen. Daarnaast heeft Cibap een budget beschikbaar gesteld om studenten 18+ te ondersteunen.

veelgestelde vragen

Heb je een vraag, kijk dan eerst of deze hieronder al beantwoord staat. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met de studentenadministratie via 038-4546944.

 1. Met welke vooropleiding kan ik worden toegelaten op het Cibap?
  Voor het volgen van een van onze opleidingen (niveau 3, 4 en 5) kun je toegelaten worden als je minstens een vmbo-kader diploma bezit of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 hebt.
 2. Kan ik een Cibap opleiding ook in deeltijd doen?
  Nee, alle Cibap-opleidingen zijn in voltijd (BOL). Het Cibap biedt geen deeltijd (BBL) opleidingen aan.
 3. Kan ik met mijn havo of mbo diploma vrijstellingen krijgen?
  Nee, je kunt op het Cibap geen vrijstellingen krijgen. Wel kun je eventueel versneld door je opleiding heen. Doe je bijvoorbeeld een vergelijkbare opleiding bij een andere onderwijsinstelling, dan kunnen we afhankelijk van je intake-resultaten beslissen of je kunt starten in een hoger jaar.
 4. Biedt het Cibap ook volwassenonderwijs aan?
  Nee, het Cibap biedt wel cursussen aan die je als volwassene kunt volgen.
 5. Hoe moet mijn portfolio eruit zien?
  Voor de intake neem je werk mee dat je de afgelopen twee jaar hebt gemaakt. Denk hierbij aan 5 tot maximaal 10 producten. Dit kunnen foto’s, tekeningen, schetsen, geprint digitaal gemaakt werk, foto’s van grote ruimtelijke werkstukken zijn. Deze presenteer je op een nette/originele manier. Kijk bij de informatie over de intake voor meer informatie over je portfolio.
 6. Wanneer vindt de intake plaats?
  De intake wordt gepland op vrijdagochtend of -middag op het Cibap. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor de intake.
 7. Is de aanschaf van een laptop verplicht?
  Vanaf het tweede leerjaar is het voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft.
 8. Welke programma’s heb ik nodig op mijn computer?
  Zodra je met je opleiding start, wordt op school aangegeven welke programma’s je nodig hebt. Deze kun je via school met korting aanschaffen.
 9. Wat zijn de lestijden op het Cibap?
  De lestijden op het Cibap zijn van 08:45 tot 17:15 uur. Cibap-studenten moeten van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school.
 10. Is het Cibap goed bereikbaar?
  Ja, het Cibap is makkelijk bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Vanaf het station in Zwolle gaat lijnbus 2 (Holtenbroek) en ben je binnen tien minuten op het Cibap. Met de fiets ben je binnen 15 minuten vanaf het station op het Cibap.