aanmelden

digitaal aanmelden | intake | kosten

Aanmelden schooljaar 2022-2023

Het is mogelijk om je digitaal aan te melden voor schooljaar 2022-2023. Dit gaat via een aanmeldingsformulier op de pagina ‘centraal aanmelden mbo’. Je kiest hieronder de opleiding die je wilt gaan volgen, maar in het eerste jaar heb je nog tijd om te kijken of je de juiste keuze hebt gemaakt.

DigiD
Om je aan te melden heb je een DigiD nodig. Als je deze nog niet hebt kun je deze aanvragen op www.digid.nl.

Meld je aan!
Klik op de opleiding waarvoor je je wilt aanmelden en vul het aanmeldingsformulier in.

Mediamaker (niv. 3)
Filmmaker
(niv. 3)
Signmaker
(niv. 3)
Mediavormgever
(niv. 4)
Ruimtelijk vormgever (niv. 4)
Creatief vakman (niv. 4)
Specialist Schilder (niv. 4)
International Creative Business Developer (niv. 4)

intake

Het Cibap is een mbo-vakschool, die opleidt voor de creatieve industrie. Om het studiesucces van jou zo groot mogelijk te maken en je goed voor te bereiden op een studie bij het Cibap, werken wij met een intake.

Het Cibap mag voor haar opleidingen specifieke eisen stellen aan de studenten (zie artikel 8.2.2a van de Wet educatie en beroepsonderwijs). Zo mogen wij selecteren op creatieve en artistieke aanleg. Bij de intake houden we er wel rekening mee dat niet iedereen dezelfde achtergrond heeft. Wij kijken daarom niet naar het huidige niveau, maar naar de potentie, de motivatie en naar de mate waarin jij je kunt ontwikkelen. Onze intake heet daarom een ontwikkelingsgerichte intake.

Nadat je negen maanden onderwijs hebt gevolgd, krijgt je een bindend studieadvies. Om te voorkomen dat je na negen maanden moet stoppen met de opleiding is een goede match, en dus een goede intake, noodzakelijk.

Op het Cibap werken we met vijf kerncompetenties. Deze vijf kerncompetenties zijn creativiteit & vormgeving, ondernemerdheid, communicatie, vakmanschap en omgevingsbewustzijn. Aan de hand van deze kerncompetenties kijken we of je toelaatbaar bent op het Cibap.
Deze kerncompetenties zijn een vertaling van o.a. gedrevenheid, originaliteit, nieuwsgierigheid, samenwerken en gediciplineerdheid. Uit wetenschappelijk onderzoek is namelijk gebleken dat deze eigenschappen noodzakelijk zijn om je creativiteit te ontwikkelen.

Data intake
De intake vindt plaats op woensdagochtend of -middag (met uitzondering van vakanties en feestdagen). Na je aanmelding ontvang je (zo snel mogelijk) een uitnodiging voor de intake.

Hoe verloopt de intake?

 1. Toelatingseisen
  Wanneer je je hebt aangemeld en je voldoet aan de algemene toelatingseisen (minimaal een vmbo kader diploma of een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo), dan ontvang je een bevestiging dat je mag deelnemen aan de intake.
 2. Talentenmatch
  Je ontvangt dan eerst via de mail een uitnodiging om de Talentenmatch te maken. Dit is een online test die je thuis kan maken waarbij de intrinsieke motivatie van jou om een opleiding op het Cibap te volgen in kaart wordt gebracht. Op basis van de uitslag maken we een match met vier van de vijf kerncompetenties van het Cibap. Vakmanschap wordt met deze test niet gemeten. Door middel van de uitslag wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre jij vanuit je intrinsieke motivatie aansluit bij deze talenten en in welke mate je intrinsiek gedreven bent om deze competenties te ontwikkelen. Op basis van deze test wordt geen selectie gemaakt. De uitslag van de test dient ter ondersteuning van jouw motivatiegesprek.
 3. De intake
  Na het maken van de Talentenmatch, word je uitgenodigd voor een de intake. De  intake bestaat uit twee delen. Een thuisopdracht en een gesprek op het Cibap. Een week voor je intakegesprek via de mail je thuisopdracht. Je kunt zelf bepalen wanneer je met je thuisopdracht bezig gaat. Onze indicatie is dat je er ongeveer 2,5 uur aan mag werken. Terwijl je met je thuisopdracht bezig bent, maak je een timelapse van het maakproces. Hoe je dat doet wordt uitgelegd wanneer je de thuisopdracht ontvangt.We kijken niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de creativiteit die je laat zien in het denkproces. Zo maak je een woordspin en ga je aan de slag met een aantal schetsen voor het eindproduct. We vinden je ideeën voor de creatieve opdracht minstens zo belangrijk als de uitvoering. Een student die op zijn vorige school namelijk al veel creatieve vakken heeft gehad zou anders een voorsprong hebben, terwijl jij mogelijk minstens zo creatief bent. De opdracht creatieve vaardigheden is voor alle studenten gelijk. In de opdracht zitten onderdelen die te maken hebben met grafische, ruimtelijke en vakmanschap vaardigheden, zodat de docenten kunnen zien waar je talenten liggen en of dit past bij de opleiding waar je belangstelling voor hebt.
 4. Portfolio
  Bij het gesprek wordt gevraagd om een portfolio mee te nemen. Je portfolio is een opsomming van creatieve producten die je thuis of op school hebt gemaakt. Dit werk mag zo gevarieerd mogelijk zijn. Denk hierbij aan foto’s, tekeningen, digitaal of ruimtelijk werk.
  Soms zit creativiteit in een hoek waar jij het niet verwacht; een door jou gefilmd TikTok filmpje, je sinterklaas surprise van vorig jaar, die boekenplank die je zelf in elkaar hebt getimmerd of de manier waarop jij jouw kookkunsten op een bord presenteert. Denk dus vooral ‘out of the box’ en bij twijfel – laat zien! Maak van ruimtelijk werk foto’s en voeg die toe aan je portfolio. Beperk je wel in het aantal werkstukken dat je wilt laten zien. 10 werkstukken zijn voldoende om een goede indruk te krijgen. Denk je niet veel werk te hebben? Bedenk dan, dat je naar onze school gaat om iets te leren. Ook bij de intake leggen wij daar de nadruk op. Dus je werk hoeft niet allemaal perfect te zijn, belangrijker vinden wij dat je kunt vertellen wat je aan jou werk zou kunnen verbeteren. Zorg dat je je werk netjes presenteert in bijvoorbeeld een map of digitaal werk op een laptop of tablet.

 5. De intakedag
  Op de afgesproken datum kom je naar het Cibap. Je hebt dan een gesprek met twee docenten. Dit gesprek duurt ongeveer half uurtje waarbij de docenten je vragen stellen over je vooropleiding en bijvoorbeeld je motivatie. Daarnaast presenteer je je portfolio en bespreek je de gemaakte thuisopdracht.

Hoe beoordelen wij de intake?
Welke opleiding je ook kiest op het Cibap, creativiteit is de basis voor alle opleidingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat gedisciplineerd, nieuwsgierigheid, volhardendheid, vindingrijkheid en kunnen samenwerken, voorwaarden zijn om je creativiteit verder te ontwikkelen. Bij de beoordeling kijken we dus niet alleen naar het eindproduct maar ook naar je houding op die onderdelen. Wij kijken op een ontwikkelingsgerichte wijze naar je intake; hoe kun jij je als student verder ontwikkelen?

Met de intake wordt ook de basis gelegd voor de succesvolle schoolloopbaan van jou als student van het Cibap. Dus naast dat de intake als doel heeft om een selectie te maken, worden de gegevens uit de intake ook gebruikt in je verdere schoolloopbaan.

De uitslag
We streven er naar dat je binnen vier weken de uitslag van je intake via de post en/of mail ontvangt.

Wanneer je bent afgewezen en je wilt daar uitleg over dan kun je dat doen door een mail aan het Cibap te sturen. I.v.m. de privacywetgeving willen wij van studenten die ouder zijn dan 16 jaar een persoonlijke mail met deze vraag ontvangen. Die mail moet dan verstuurd worden vanaf je persoonlijke email adres. Je ouders/verzorgers/mentor of decaan kunnen deze informatie niet opvragen.

Voor het eerste brede oriëntatiejaar sturen wij voor leerjaar 2022-2023 op een studentenaantal van 600 (per 1 oktober 2022).

Extra begeleiding
Nadat je een positieve uitslag hebt gekregen na je intake, kun je door middel van een vragenlijst (het Studie Informatie Formulier (SIF)) aangeven of je extra begeleiding nodig hebt, denk hierbij aan dyslexie, ADD, et cetera. Om vast te stellen op welke manier wij je extra kunnen begeleiden, nodigen we je soms uit voor een tweede gesprek.

kosten

Als je kiest voor een mbo-opleiding, dan krijg je uiteraard ook met allerlei kosten te maken zoals het aanschaffen van boeken, materialen en gereedschappen, maar ook met wettelijke kosten zoals het lesgeld.

Lesgeld
Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen. Om een deel van de kosten te dekken, kunnen je ouders in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de kosten. Ook krijgen ze kinderbijslag. De hoogte van de tegemoetkoming voor ouders is afhankelijk van het inkomen van beide ouders. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) staan de voorwaarden.

Je gaat lesgeld betalen als je 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. Het wettelijke lesgeld voor het studiejaar 2021-2022 was vastgesteld op € 1216,-. Vanwege de coronamaatregelen krijg je dit jaar 50% korting op het lesgeld en komt dit bedrag op € 608,-.  Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school.

Op de site van DUO kun je meer informatie vinden over studiefinanciering en het studentenreisproduct. Vanwege veranderende regelgeving vanuit de overheid, adviseren we je om deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties.

Het eerste jaar is het bedrag voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden hoger omdat je boeken, een laptop en sommige licenties aanschaft die je de rest van je opleiding blijft gebruiken. De kosten voor de aanschaf  van een laptop zijn niet meegenomen in het onderstaande overzicht. In het schema zie je een de kosten per fase. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten die worden betaald voor schooljaar 2021-2022; houd deze kosten dus aan als richtlijn.

Opleidingen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

Niveau 3

Signmaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.
Mediamaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.
Filmmaker  €293,-  €248,-  €248,-  n.v.t.

Niveau 4

mediavormgever €312,- €248,- €248,- €218,-
ruimtelijk vormgever
€312,- €248,- €248,- €218,-
creatief vakman** €362,- €248,- €248,- €218,-
specialist schilder** €362 €287,- €248,- €218,-
international creative business developer €312,- €667,- €667,- €598,-

* Voor de opleiding International Creative Business Developer zijn de kosten  hoger door het camebridge Engels (examen) dat je volgt, eventuele extra boeken en (verplichte) internationale excursies.

** In het tweede semester fase 1 moeten de studenten die gekozen hebben voor creatief vakman en specialist schilder nog werkkleding en werkschoenen aanschaffen. Dit is verplicht vanwege veiligheidsregelgeving. Deze kosten zijn al meegenomen in het overzicht.
Wanneer je kiest voor creatief vakman, richting hout&design komen er nog kosten bij voor het aanschaffen van hout voor het maken van opdrachten. Deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp (hoeveelheid hout) en het materiaal (het soort hout of ander materiaal). Vaak verdienen de studenten deze kosten terug, door het ontwerp te maken in opdracht van iemand die deze kosten betaalt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het overzicht.

Basisuitrusting
Naast de onderwijsbenodigdheden zorgt het Cibap dat er  een basisuitrusting op school aanwezig is, zodat je op school de opleidingen kunt volgen en examen kan doen. Je moet dan denken aan gereedschappen, testen, basismaterialen hout, leer en papier. Deze zijn voor gebruik op school. Je kunt als student onderdelen van de basisuitrusting zelf aanschaffen. Dit is dan op basis van vrijwilligheid.

Laptop
Vanaf het eerste leerjaar voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Studenten bevelen wij aan om een Apple laptop aan te schaffen. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft, kosten liggen tussen € 1500,- en € 2400,-. Ook is er de mogelijkheid om een laptop te leasen. De lessen kunnen ook gevolgd worden op een Windows laptop mits deze aan bepaalde specificaties voldoet.

Het is mogelijk om met korting softwarepakketten aan te schaffen. Je betaalt dan ongeveer € 200,- per jaar voor licenties, zodat je de programma’s kunt gebruiken. Het bedrag van € 200,- voor softwarepakketten is in het kosten overzicht meegenomen.

Buitenlandexcursie
In het derde leerjaar organiseren alle opleidingen een excursie naar het buitenland. Deelname is vrijwillig. De kosten hiervoor zijn ongeveer € 200,-. Eendaagse excursies bekostigt de school.

Financiële regelingen
Voor studenten (18-) die over onvoldoende financiële middelen beschikken voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden is er de mogelijkheid te voorzien in ondersteuning. Er is hiervoor een regeling beschikbaar gesteld door het Ministerie van OC&W. Hiervoor is een financieel inloopspreekuur waar studenten met vragen hierover terecht kunnen. De vragen van de studenten worden geïnventariseerd en beoordeeld. Mogelijkheden zijn het in bruikleen geven van een laptop of leermiddelen. Daarnaast heeft Cibap een budget beschikbaar gesteld om studenten 18+ te ondersteunen.

veelgestelde vragen

Heb je een vraag, kijk dan eerst of deze hieronder al beantwoord staat. Mocht jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met de studentenadministratie via 038-4546944.

 1. Met welke vooropleiding kan ik worden toegelaten op het Cibap?
  Voor het volgen van een van onze opleidingen (niveau 3 en 4) kun je toegelaten worden als je minstens een vmbo-kader diploma bezit of een overgangsbewijs van havo 3 naar havo 4 hebt.
 2. Kan ik een Cibap opleiding ook in deeltijd doen?
  Nee, alle Cibap-opleidingen zijn in voltijd (BOL). Het Cibap biedt geen deeltijd (BBL) opleidingen aan.
 3. Kan ik met mijn havo of mbo diploma vrijstellingen krijgen?
  Ja, je kunt op het Cibap vrijstellingen krijgen voor generieke vakken op grond van behaalde examens voor havo, vwo of mbo. Deze kun je aanvragen via de examencommissie en zij bepaalt of er een vrijstelling aan je wordt verleend.
 4. Biedt het Cibap ook volwassenonderwijs aan?
  Nee, Cibap Next biedt wel cursussen aan die je als volwassene kunt volgen.
 5. Hoe moet mijn portfolio eruit zien?
  Voor de intake laat je werk zien dat je de afgelopen twee jaar hebt gemaakt. Denk hierbij aan 5 tot maximaal 10 producten. Dit kunnen foto’s, tekeningen, schetsen, geprint digitaal gemaakt werk, foto’s van grote ruimtelijke werkstukken zijn. Deze presenteer je in een map. Kijk bij de informatie hierboven over de intake voor meer informatie over je portfolio.
 6. Wanneer vindt de intake plaats?
  De intake wordt gepland op woensdagochtend of -middag en vindt online plaats. Na je aanmelding krijg je een uitnodiging voor de intake.
 7. Is de aanschaf van een laptop verplicht?
  Vanaf het eerste leerjaar is het voor Cibap-studenten verplicht om in het bezit te zijn van een laptop. Via het Cibap kan de Apple laptop met korting worden aangeschaft.
 8. Welke programma’s heb ik nodig op mijn computer?
  Zodra je met je opleiding start, wordt op school aangegeven welke programma’s je nodig hebt. Deze kun je via school met korting aanschaffen.
 9. Wat zijn de lestijden op het Cibap?
  De lestijden op het Cibap zijn van 08:45 tot 17:15 uur. Cibap-studenten moeten van maandag tot en met vrijdag beschikbaar zijn voor school.
 10. Is het Cibap goed bereikbaar?
  Ja, het Cibap is makkelijk bereikbaar met de auto, fiets en het openbaar vervoer. Vanaf het station in Zwolle gaat lijnbus 2 (Holtenbroek) en ben je binnen tien minuten op het Cibap. Met de fiets ben je binnen 15 minuten vanaf het station op het Cibap.