Cibap » vakschool voor vormgeving » ons onderwijs

ons onderwijs

Cibap PRO

Op onze vakschool heet het onderwijs dat we aanbieden Cibap Pro. Dit staat voor Praktijk Realistisch Onderwijs. Dit betekent dat we in ons onderwijs uitgaan van de beroepspraktijk in de creatieve industrie.

Met PRO werk je op school aan diverse opdrachten en vraagstukken. Vaak zijn het echte vraagstukken van (internationale) organisaties, soms zijn het projecten die jouw persoonlijke ontwikkeling bevorderen. Aan projecten werken doe je soms individueel maar vaak ook samen in multidisciplinaire teams. We stellen daarbij steeds de vraag: ‘Wat moet je in een praktijksituatie weten en kunnen?’ Hierdoor word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk. Daarnaast heb je gedurende je opleiding drie stageperiodes om in de beroepspraktijk jouw competenties verder te ontwikkelen. 

In Cibap PRO werken we met 3 fases, waaruit de opleiding is opgebouwd:

 1. Oriëntatiefase (eerste halfjaar)
  Je oriënteert je op de verschillende opleidingen bij Cibap en leert de basisvaardigheden die nodig zijn voor een creatief beroep. Aan het eind van deze fase kies je jouw opleiding.
 2. Specialisatiefase (1,5 tot 2,5 jaar afhankelijk van je keuze voor een niveau 3 of 4 opleiding)
  Je leert alles wat je nodig hebt binnen jouw beroep en je kiest 2 keuzedelen. In deze fase loop je tweemaal 20 weken stage.
 3. Profileringsfase (1 jaar)
  In de laatste fase van je opleiding laat je zien wie jij bent als vakman, werk je in multidisciplinaire teams en bereid je je voor op jouw toekomst na Cibap. Ook kies je in deze een keuzedeel en loop je 20 weken stage.

op stage

Bij Cibap ga je vanaf fase 2 stage (BPV) lopen, BPV (beroepspraktijkvorming) is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Je maakt kennis met de praktijk en kan laten zien over welke talenten en vaardigheden jij beschikt. Door kennis te maken met de praktijk, sluit het onderwijs beter aan bij de eisen van het bedrijfsleven. Cibap heeft goede relaties met het bedrijfsleven en helpt je met het zoeken van een stageplek.

Welk leerbedrijf het beste bij jouw past is onder andere afhankelijk van:

– Wensen en competenties.
– De gekozen uitstroomvariant.
– Beschikbare leerbedrijven in de directe woonomgeving.
– Begeleidingsmogelijkheden van het leerbedrijf.

In overleg met jou wordt het meest ideale BPV-programma opgesteld. Dit betekent, dat zowel jij als het leerbedrijf vooraf zijn geïnformeerd over de werkprocessen, begin en einde van de BPV, begeleiding, beoordelingswijze en dergelijke.

internationalisering

Internationaal georiënteerd zijn, is geen optie. Ook geen leuk extraatje. Wie wil werken in de creatieve industrie, werkt internationaal!

Internationalisering kent gradaties. Van in het buitenland opereren tot vanuit Nederland werken mét internationale klanten. En waar je plek ook is, zeker is dat binnen het creatieve vak internationale trends en ontwikkelingen elke designer beïnvloeden. Bij Cibap zijn er verschillende mogelijkheden om je buitenland ervaringen op te doen:

 • Buitenlandse studenten bij Cibap. Wij zetten de deuren open voor studenten uit andere landen. De ene keer voor een paar weken, de andere keer voor langere periodes. Je kunt ze overal tegenkomen. Leuk en leerzaam om samen te werken!
 • Een buitenlandse excursie krijg je tijdens je opleiding aangeboden, bijvoorbeeld naar Milaan of Londen. Een mooie manier om te kijken wat zo’n ander land doet op het gebied van design en wat we daarvan kunnen leren.
 • Studeren in het buitenland behoort ook tot de mogelijkheden. Wij hebben met een aantal scholen in het buitenland nauwe banden. Het is bijvoorbeeld mogelijk om in fase 4 een periode naar Engeland, Duitsland, China of de Scandinavische landen te gaan om daar te studeren.
 • Internationaal aan de slag, dat kan voor opdrachtgevers uit het buitenland of Nederlandse opdrachtgevers met een buitenlandse klus. Best kans dat je dan zelfs samenwerkt met designers en/of techneuten from abroad!
 • Een internationale stage moedigen wij aan gezien het internationale karakter van ons vak. Het is een geweldig avontuur, staat goed op je cv en het geeft je een flinke boost aan talenkennis. Echt een unieke werk- en leerervaring!

taal en rekenen

Centraal mbo-examen Nederlandse taal en een centraal examen rekenen
Sinds augustus 2010 staat in de wet geregeld dat mbo-studenten aan het landelijk examen taal en rekenen moeten deelnemen. Ga je studeren bij Cibap, dan zul je dus ook zo’n examen moeten afleggen.

Als je start met je studie bij Cibap maak je een toets zodat wij het niveau van jouw taal en rekenen kunnen bepalen. Blijkt het dat dit nog niet hoog genoeg is, dan biedt Cibap jou extra mogelijkheden om taal en rekenen te oefenen. Taal en rekenen zijn namelijk belangrijke examenvakken die je moet halen om te kunnen slagen en je Cibap-diploma te behalen.

Referentieniveau
Elk opleidingsniveau van het mbo heeft een eigen referentieniveau wat taal en rekenen betreft. Ga je voor een mbo niveau 4 opleiding, dan geldt dat je bij je eindexamen voor Nederlandse taal en rekenen referentieniveau 3F moet halen. Dit is ook het niveau dat je nodig hebt om in te stromen bij een hbo-opleiding. Als je een opleiding volgt op niveau 3, geldt dat je voor Nederlandse taal en rekenen referentieniveau 2F moet halen tijdens het eindexamen bij Cibap.

Meer weten?
Kijk op www.taalenrekenen.nl of www.referentieniveaus.nl

Alvast oefenen?
Hieronder een aantal nuttige sites:

www.spelling.nl
www.rekenlessen.nl
www.breukenoefenen.nl
www.rekenbeter.nl
www.beterrekenen.nl
http://vdab.be/tests/taaltesten.shtml