Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » een project voor studenten

een project voor studenten

Heeft u een vraagstuk of klus, waarbij u de hulp van onze studenten wilt inschakelen? Dan kunt u het project online aanmelden en in overleg met u bepalen wij hoe wij het project kunnen onderbrengen binnen ons onderwijs. Hier bestaan verschillende vormen voor, onderstaand in het kort de verschillende werkvormen.

Project tijdens een onderwijsperiode
Het Cibap werkt in haar onderwijsprogramma met projecten. Alle vakken én alle studenten van één bepaalde studierichting en leerjaar zijn hierbij betrokken. Er ligt altijd een ‘vraagstuk’ uit de beroepspraktijk aan ten grondslag. Het leerproces staat voorop. Een project kan een bruikbaar eindproduct opleveren, maar ook een project dat mislukt kan een goede leerervaring opleveren. Deze vorm biedt niet de hoogste garantie voor bruikbare eindproducten.

Keuzedeel Ondernemen
Kleine vragen zoals het ontwerpen van een huisstijl, een ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp etc. kunnen wij onderbrengen in het keuzedeel Ondernemen. Studenten gaan dan 10 weken lang zo’n 2,5 uur per week aan de slag met uw project.
Doel is dat studenten leren hoe zij met opdrachten en opdrachtgevers om moeten omgaan. We laten hen dan ook zo veel mogelijk zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. De tijd waarin studenten aan deze opdrachten kunnen werken is dus beperkt, en ze kunnen alleen op het Cibap werken.

Cibap in Company
Complexere vragen brengen wij onder bij Cibap in Company. Fase 4 studenten gaan dan 16 weken lang zo’n 21 uur per week aan de slag met het project. Vaak werken ze in teamverband vanuit verschillende studierichtingen samen.
Doel is dat studenten leren hoe zij met innovatieve, multidisciplinaire vraagstukken moeten omgaan. We laten hen zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. In deze vorm komt het voor dat studenten met HBO-studenten, ondernemers en/of professionals samen werken.

Kortlopende buitenschools project
Mogelijk heeft u vraagstuk waar u gedurende een korte periode één of meerdere studenten wilt inzetten. Bijvoorbeeld een aantal dagen, of een aantal weken. Of de student wil graag in kader van zijn/haar leertraject een kortere periode meedraaien binnen uw bedrijf of instelling. Misschien zelfs in samenwerking met studenten van andere scholen. Student en bedrijf/instelling kunnen dan leren van elkaar. In overleg kunnen we de mogelijkheden bespreken.

Bijbaantje
Mocht er geen mogelijkheid zijn om uw project binnen één van bovengenoemde werkvormen kwijt te kunnen, dan is het misschien mogelijk studenten als bijbaantje aan uw project te laten werken. Wij kunnen een projectaanvraag onder de aandacht van onze studenten brengen, maar de uitvoering vindt dan buiten de verantwoordelijkheid van het Cibap plaats.

Zit daar niets tussen?
Mogelijk kunnen we uw projectaanvraag niet oppakken. In dat geval verwijzen we graag naar één van onze stagebedrijven, of naar Creative Youngpreneurs. (www.creativeyoungpreneurs.nl) Hier werken startende ondernemers, Cibap Alumni, vanuit verschillende disciplines. Wij leggen graag voor u de contacten.

 

Minze Leistra
Business Support | Relatiebeheer
06 21 19 23 91
m.leistra@cibap.nl