Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » een project voor studenten

een project voor studenten

Heeft u een vraagstuk of klus, waarbij u de hulp van onze studenten wilt inschakelen? Dan kunt u het project online aanmelden en in overleg met u bepalen wij hoe wij het project kunnen onderbrengen binnen ons onderwijs. Hier bestaan verschillende vormen voor, onderstaand in het kort de verschillende werkvormen. Let op: voor dit schooljaar zijn de mogelijkheden nog maar beperkt.

Belangrijk om te vermelden: u gaat in zee met studenten. Het leerproces van onze studenten staat dan ook voorop. Dit moet ook voor u het uitgangspunt zijn om met Cibap te willen werken. Wij positioneren ons nadrukkelijk niet als een productiebedrijf. U mag van onze docenten een goede begeleiding verwachten, maar ook dan kan het zijn dan het eindresultaat niet de kwaliteit heeft dat u van wel van professionals kunt verwachten. Wij staan in verbinding met een breed scala aan stagebedrijven en kunnen u als dat wenselijk is met hen in contact brengen.

Zodra wij een project hebben aangenomen zetten wij ons uiteraard in voor een zo goed mogelijk eindresultaat.

Project tijdens een onderwijsperiode
Cibap werkt in haar onderwijsprogramma met projecten. Alle vakken én alle studenten van één bepaalde studierichting en leerjaar zijn hierbij betrokken. Het project kan een looptijd van 4-16 weken hebben, afhankelijk van de complexiteit, de opleiding of de leerfase. Er ligt altijd een ‘vraagstuk’ uit de beroepspraktijk aan ten grondslag. Het leerproces staat voorop. Een project kan een bruikbaar eindproduct opleveren, maar ook een project dat mislukt kan een goede leerervaring opleveren. Deze vorm biedt niet de hoogste garantie voor bruikbare eindproducten. De taakhouder onderwijs wijst een begeleidend docent aan.

Kleine vraagstukken: Keuzedelen of binnen het lesprogramma
Kleine vraagstukken zoals het ontwerpen van een huisstijl, een ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp etc. kunnen wij onderbrengen binnen het lesprogramma ,bijvoorbeeld in een keuzedeel zoals het keuzedeel Ondernemen. Studenten gaan dan 10 weken lang zo’n 2,5 uur per week aan de slag met het project. Dit kan individueel, of in kleine groepen, 2-4 studenten. Het doel is dat studenten leren hoe zij met opdrachten en opdrachtgevers om moeten omgaan. We laten hen dan ook zoveel mogelijk zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. De docent heeft een coachende rol. De tijd waarin studenten aan deze opdrachten kunnen werken is dus beperkt, en ze kunnen alleen op Cibap werken.

Complexere vraagstukken: Cibap in Company
Complexere vraagstukken brengen wij onder bij Cibap in Company. Fase 4 studenten gaan dan 16 weken lang zo’n 8 uur per week aan de slag met het project. Vaak werken ze in multidisciplinair teamverband vanuit verschillende studierichtingen samen. Op deze manier leren studenten hoe zij met innovatieve, multidisciplinaire vraagstukken moeten omgaan. Onderzoeken en experimenteren zijn belangrijk. We laten de studenten zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. In deze vorm komt het voor dat studenten met HBO-studenten, ondernemers en/of professionals samen werken.

Kortlopend buitenschools project
Mogelijk heeft een opdrachtgever een vraagstuk waar deze gedurende een korte periode één of meerdere studenten wil inzetten. Bijvoorbeeld een aantal dagen, of een aantal weken. Of de student wil graag in kader van zijn/haar leertraject een kortere periode meedraaien binnen een bedrijf of instelling. Misschien zelfs in samenwerking met studenten van andere scholen. Student en bedrijf/instelling kunnen dan leren van elkaar. In overleg met de opdrachtgever worden de mogelijkheden bespreken.

Bijbaantje
Mocht er geen mogelijkheid zijn om een project binnen één van bovengenoemde werkvormen kwijt te kunnen, dan is het misschien mogelijk studenten als bijbaantje aan het project te laten werken. Wij brengen de projectaanvraag via intranet onder de aandacht van onze studenten, maar de uitvoering vindt vervolgens buiten de verantwoordelijkheid van Cibap plaats. Er komt geen docent aan te pas.

Zit daar niets tussen?
Mogelijk kunnen we uw projectaanvraag niet oppakken. In dat geval verwijzen we graag naar één van onze stagebedrijven, of naar Creative Youngpreneurs. (www.creativeyoungpreneurs.nl) Hier werken startende ondernemers, Cibap Alumni, vanuit verschillende disciplines. Wij leggen graag voor u de contacten.

Minze Leistra
Business Support | Relatiebeheer
m.leistra@cibap.nl