aanmelden als stagebedrijf

Heeft u een stageplek beschikbaar en wilt u deze aanbieden aan onze studenten? Neemt u dan contact op met ons BPV-bureau en informeer naar de mogelijkheden. Stuur een mail naar bpvbureau@cibap.nl of bel naar 038 – 45 46 944.

Stageplaats fase 2/3
Onze studenten lopen vanaf fase 2, 20 weken per schooljaar stage. In fase 2 en 3 gaat dit voornamelijk om meewerken en leren in de beroepspraktijk.

Stageplaats fase 4 – examineren in de beroepspraktijk
In fase 4 van onze niveau 4 opleidingen werken de studenten mee binnen uw bedrijf én werken zij voor een deel aan een afstudeeropdracht. Het Cibap heeft namelijk de keuze gemaakt het examen zoveel mogelijk in de beroepspraktijk af te nemen. Het examen is ingebed in de laatste stageperiode van de student. Mogelijk is het ook voor uw bedrijf interessant om een Cibap-examenbedrijf te zijn.
De studenten formuleren dan samen met u een afstudeeropdracht van zo’n 150-200 uur, deze wordt binnen de stageperiode van ca. 675 klokuren uitgevoerd.

Omdat zowel door de overheid als door het Cibap eisen worden gesteld aan een geschikte examenomgeving, is er een profielschets opgesteld van een examenbedrijf. Klik hier voor deze profielschets.

Informeer ook naar de mogelijkheden om Cibap-examenbedrijf te worden. Stuur een mail naar bpv@cibap.nl of bel naar 038 – 45 46 944.