erkend leerbedrijf

De studenten die deelnemen aan de BPV mogen uitsluitend hun beroepspraktijkvorming vervullen bij erkende leerbedrijven. Voor bewaking van de kwaliteit van de opleiding in de leerbedrijven, worden de bedrijven regelmatig beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die opgesteld zijn door ons kenniscentrum S-BB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Het kenniscentrum S-BB is verantwoordelijk voor de erkenningen van onze opleidingen. U kunt als leerbedrijf alleen een stagiair begeleiden als u een erkenning heeft voor de opleiding die de student op het Cibap volgt. Als uw bedrijf erkend is als leerbedrijf, en u bent met de student tot overeenstemming gekomen, kan de student een praktijkovereenkomst aanvragen.

Erkenning aanvragen

Als u een student een stageplek aanbiedt, en u bent als leerbedrijf nog niet erkend voor de opleiding die onze student volgt, dient u op de site www.s-bb.nl een erkenning aan te vragen. Als u wel voor andere opleidingen erkend bent, hoeft u alleen een uitbreiding van de erkenning aan te vragen voor het desbetreffende opleidingsnummer. Zodra het aanvraagformulier bij het kenniscentrum in behandeling is genomen, duurt het ongeveer tien werkdagen voordat u antwoord ontvangt. Het aanvragen van een erkenning is kosteloos. Hierna kan de stagiair een praktijkovereenkomst voor de stageplek aanvragen bij het BPV-bureau.

Wij verzoeken u zelf de erkenningsaanvraag bij S-BB in gang te zetten.

Hieronder vindt u de officiële benaming, de crebocode en de Cibap benaming van onze opleidingen.

Cibap naam
Crebonummer Naam crebonummer
Mediavormgever 25633 Media Vormgever
Ruimtelijk Vormgever 25811 Ruimtelijk Vormgever
Specialist Schilder 25036 Decoratie/restauratieschilder
Hout en Creatieve Technieken 25548 Creatief Vakman
Textiel en Creatieve Technieken 25548 Creatief Vakman
Opleiding niveau 3
Visueel deSigner 25213 Allround Signmaker
Grafisch Ontwerper (dtp) 25197 Allround DTP-er
Filmmaker (av) en Fotograaf 25193 Allround Medewerker AV Productie