Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » terugkomdagen, examens, buitenlandexcursies

terugkomdagen, examens, buitenlandexcursies

Fase 2 en 3 (niveau 4)

Tijdens een stageperiode van 20 weken wordt een student 3 keer op school terug verwacht voor een terugkomdag. De data van deze terugkomdagen zijn aan het begin van de stageperiode bekend. Tijdens deze terugkomdag krijgt de student ondersteunende taal- en rekenlessen en is er tijd om met de studiecoach en medestudenten ervaringen uit te wisselen. De terugkomdag is verplicht voor de studenten. Voor de studenten van de opleiding Ontwerp & Ruimte en Ontwerp & Vakmanschap is de terugkomdag op woensdag. De studenten van de media opleiding mbo zijn op vrijdag terug op school.

Ook kan het incidenteel voorkomen dat de student op school moet komen voor een landelijk taal- of rekenexamen. De data van deze examens zijn niet vrij te kiezen, en het is daarom mogelijk dat de student op een andere dag dan de officiële terugkomdag naar school moet. Hierover wordt u dan tijdig door de student op de hoogte gesteld.

Fase 4 (niveau 4)

Een student in fase 4 van een niveau-4 opleiding heeft twee terugkomdagen in een stageperiode. De data van deze terugkomdagen zijn aan het begin van de stageperiode bekend.

Buitenland excursie

Een student van de niveau-4 opleidingen van het Cibap gaat in fase 3 op buitenland-excursie. Dit is een meerdaagse excursie, die meestal vier dagen duurt. Het is dus mogelijk dat deze excursie tijdens de stage valt.