Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » terugkomdagen, examens, buitenlandexcursies

terugkomdagen, examens, buitenlandexcursies

Fase 2 en 3 (niveau 4)

Tijdens een stageperiode van 20 weken wordt een student 3 keer op school terug verwacht voor een terugkomdag. De data van deze terugkomdagen zijn aan het begin van de stageperiode bekend. Tijdens deze terugkomdag krijgt de student ondersteunende taal- en rekenlessen en is er tijd om met de studiecoach en medestudenten ervaringen uit te wisselen. De terugkomdag is verplicht voor de studenten. Voor de studenten van de opleiding Ontwerp & Ruimte en Ontwerp & Vakmanschap is de terugkomdag op woensdag. De studenten van de opleiding Ontwerp & Media zijn op vrijdag terug op school.

Ook kan het incidenteel voorkomen dat de student op school moet komen voor een landelijk taal- of rekenexamen. De data van deze examens zijn niet vrij te kiezen, en het is daarom mogelijk dat de student op een andere dag dan de officiële terugkomdag naar school moet. Hierover wordt u dan tijdig door de student op de hoogte gesteld.

Fase 4 (niveau 4)

Een student in fase 4 van een niveau-4 opleiding heeft twee terugkomdagen in een stageperiode. De data van deze terugkomdagen zijn aan het begin van de stageperiode bekend.

Buitenland excursie

Een student van de niveau-4 opleidingen van het Cibap gaat in fase 3 op buitenland-excursie. Dit is een meerdaagse excursie, die meestal vier dagen duurt. Het is dus mogelijk dat deze excursie tijdens de stage valt.