Cibap » vakschool voor verbeelding » informatie voor ouders/verzorgers

informatie voor ouders/verzorgers

studeren op het Cibap

 

Op deze pagina vindt u als ouder/verzorger veel informatie over studeren op het Cibap, zodat u goed uw zoon/dochter kunt begeleiden tijdens zijn/haar studie. In het menu hier rechts in het vierkant ziet u alle onderwerpen waarover informatie te vinden is, u kunt hierop klikken om naar de betreffende informatie te gaan. Ook kunt u naar beneden scrollen en dan komt u langs alle informatie.

het Cibap ouderportaal

Volgt uw zoon/dochter een opleiding op het Cibap dan kunt u toegang krijgen tot het ouderportaal. In het ouderportaal vindt u onder andere informatie over aan- en afwezigheid.

Toegang krijgen tot het ouderportaal
De leeftijd waarop uw zoon/dochter mag beslissen of u kunt meekijken in het ouderportaal ligt op 16 jaar. Is uw zoon/dochter jonger, dan krijgt u toegang. Is uw zoon/dochter 16 jaar of ouder, dan kunt u met uw zoon/dochter overleggen of hij/zij u toegang geeft om mee te kijken.

* deze richtlijnen komen voort uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens

jaarplanning 2018-2019

Ieder schooljaar maakt ons Bureau Onderwijs een jaarplanning voor studenten. In deze planning staat hoe het jaar verdeeld is in periodes, de lesdagen en lesvrije dagen, vakanties etc staan hier allemaal in vermeld.

Klik hier om de jaarplanning te bekijken.

Informatie over vakanties en evenementen op het Cibap is ook te vinden in de agenda op onze website.

leerlijnen

Het Cibap heeft voor alle opleidingen leerlijnen opgesteld. De leerlijnen bieden een overzicht van hoe de opleidingen zijn opgebouwd. Van fase 1 t/m 4 wordt schematisch weergegeven hoe deze worden ingevuld. Klik op onderstaande links om de leerlijnen te bekijken:

stage

Vanaf fase 2 gaan studenten op stage, ook wel beroeps praktijk vorming (bpv) genoemd. De beroepspraktijkvorming (BPV) is één van de belangrijkste onderdelen van de opleidingen op het Cibap. De stageperiodes zijn 20 weken, één periode van het begin van het schooljaar tot januari, en één periode van januari tot eind van het schooljaar. Tijdens deze periodes gaan studenten van fase (leerjaar) 2, 3 en 4 op stage.

Meer informatie over stage, periodes, terugkomdagen, vindt u op onze website onder de kop Bedrijfscontacten.

opleidingskosten

De kosten voor de opleidingen staan beschreven op onze website. Er staat informatie over het lesgeld, dat je vanaf 18 jaar verplicht bent om te betalen. Daarnaast wordt er een richtlijn gegeven voor kosten van boeken en materialen, de aanschaf van een laptop en excursies. De informatie is te vinden onder Vakschool / Aanmelden / Kosten.

Voor extra informatie over de aanschaf van een laptop, kunt u kijken op pagina met informatie over het Laptopproject dat wij ieder jaar onze studenten aanbieden. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

taken adviesraad ouders & contact

Voor de vakscholen is er geen verplichting om een ouderraad in te stellen. Wij vinden de inbreng en het meedenken van ouders belangrijk voor de kwaliteit van de opleidingen van onze vakschool. Daarom hebben we een AdviesRaadOuders (ARO) ingesteld. De leden worden geïnformeerd over beleid waarover zij kunnen meedenken en daarnaast kan de ARO tijdens vergaderingen zaken inbrengen die betrekking hebben op het Cibap.

Wilt u contact opnemen met de ARO, dan kan dat via het volgende e-mailadres: aro@cibap.nl 
Heeft u interesse om lid te worden? Dan kunt u dit mailen naar de ARO. De ARO bestaat altijd uit vijf tot zeven leden, die een afspiegeling vormen van alle onderwijslagen binnen het Cibap.