Cibap » Cibap bedrijfscontacten » beroepspraktijkvorming

beroepspraktijkvorming

De beroepspraktijkvorming (BPV) is één van de belangrijkste onderdelen van de opleidingen op het Cibap. De stageperiodes zijn 20 weken, één periode van het begin van het schooljaar tot januari, en één periode van januari tot eind van het schooljaar. Tijdens deze periodes gaan studenten van fase (leerjaar) 2, 3 en 4 op stage. Klik hier om de exacte data van de stageperiodes te bekijken.

Tijdens de stage doen de leerlingen de volgende ervaringen op:

  • Oriëntatie op de beroepsmogelijkheden.
  • Oriëntatie op de functie en de organisatie van het leerbedrijf in de maatschappij.
  • Aanvulling en verdieping van praktische vaardigheden.
  • Ervaring van intermenselijke verhoudingen in werksituaties.
  • Deelname aan het arbeidsproces.
  • Ontwikkeling van sociaal-communicatieve vaardigheden.

Om een student tijdens de stage te begeleiden moet u een erkend leerbedrijf zijn voor de opleiding die de student op het Cibap volgt.

Voordat de stage begint, sluit de student met het bedrijf een praktijkovereenkomst die wordt ondertekend door het leerbedrijf, de student en het Cibap. Het Cibap heeft veel contact met het bedrijfsleven en helpt studenten met het zoeken naar een stageplaats. Als een student bij u een stageplaats heeft gevonden, ontvangt u van het Cibap een uitgebreide BPV-informatiegids.

Wilt u een Cibap student een stageplaats aanbieden? Vraag dan naar de mogelijkheden. Stuur een mail naar bpvbureau@cibap.nl of bel naar 038 – 45 46 944.