Cibap » Désirée Majoor nieuwe voorzitter college van bestuur

Désirée Majoor nieuwe voorzitter college van bestuur

“Regisseur, aanvoerder, initiatiefnemer. In de stad, in de regio en nationaal. Wetend dat innovatie de sleutel is van ons voortbestaan als samenleving en als mensheid. Dat deze tijd vraagt om nieuwe creativiteit en dat werkers in de creatieve industrie daarvan de dragers zijn. Cibap vakschool voor vormgeving in Zwolle is de vakschool die vormgevers opleidt voor de wereld van morgen.” (Wij zijn Cibap, Cibap.nl/2025)

Désirée Majoor nieuwe voorzitter college van bestuur

Vanaf 1 februari wordt Désirée Majoor de nieuwe voorzitter college van bestuur van Cibap vakschool voor vormgeving. Ze volgt Coby Zandbergen op die deze functie ruim 10 jaar met veel energie en betrokkenheid heeft vervuld. In het college zal Désirée Majoor samen met Bart Schouten het bestuur vormen.

Désirée Majoor is een ervaren bestuurder in het beroepsonderwijs. Haar eerste bestuurlijke ervaring deed ze op in haar studententijd, als oprichter van een Europees studentennetwerk. Daardoor kwam ze in contact met het internationaliseringsbeleid en het hoger onderwijs. Ze was projectleider, faculteitsdirecteur, en uiteindelijk bestuurder van HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht) en lid van het topteam Creatieve Industrie. De culturele en creatieve sector is haar lief.

Niet voor niets studeerde ze theaterwetenschappen en greep ze de kans om directeur te worden van Theater Kikker en Podium Hoge Woerd. Leren is een rode draad in haar leven. Ze zoekt steeds weer een werkomgeving waarin ze anderen kan laten ontwikkelen en zelf ook uitgedaagd wordt te groeien.

Henk Robben, voorzitter van de raad van toezicht geeft aan dat de raad een zorgvuldig en intensief proces heeft doorlopen om te voorzien in de opvolging van Coby Zandbergen. “De raad van toezicht heeft zich daarbij ook de vraag gesteld welke topstructuur, eenhoofdig of tweehoofdig college van bestuur, voor de komende jaren voor Cibap het meest geschikt is, legt Robben uit. “De leden van de raad van toezicht hebben gesprekken gevoerd met externe en interne sleutelfiguren. Op deze wijze heeft de raad zich een goed onderbouwd beeld gevormd van de positie van Cibap binnen de creatieve industrie en de rol van haar onderwijs binnen de brede regio. Vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren en het beeld vanuit de gesprekken heeft de raad tijdens een aantal bijeenkomsten gesproken over de gewenste topstructuur alvorens tot een definitief besluit te komen. Met Désirée hebben we een ervaren en gedegen onderwijsbestuurder weten te benoemen. Samen met de per augustus benoemde Bart Schouten is met haar komst het college van bestuur klaar voor Cibap 2025”.

Bart Schouten is content met de aanstelling van Majoor: “Désirée kent de landelijke ontwikkelingen in de creatieve industrie als geen ander. Met haar landelijke netwerk rond onder andere het landelijk topteam creatieve industrie brengt ze een prachtige aanvulling op het regionale netwerk binnen het college van bestuur.”

“Ik voel me thuis bij de opdrachten die er voor Cibap liggen”, geeft Majoor aan. “Die geven aan waar het in het beroepsonderwijs op dit moment om gaat: opleiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, een leven lang ontwikkelen en een lerende organisatie zijn. Dat doen we door learning communities te bouwen waarin studenten, docenten, bedrijven en maatschappelijke partners samenwerken.  De ontwikkeling van de Spoorzone is opnieuw een kans om dat vorm te geven, zoals Cibap dat eerder deed met de Ontwerpfabriek en met de Playground. In zo’n opdracht heb ik plezier en kan ik mijn kennis en expertise kwijt. Dat geeft energie!”

De bestuurlijke opgave is gericht op het doorontwikkelen en implementeren van de visie en strategie zoals deze is vastgelegd in Cibap 2025. Cibap wil als aanjager fungeren in de creatieve industrie; zet in op toonaangevend en vernieuwend onderwijs, op verdere professionalisering van de organisatie en innovatie en verbinding met de regio. De raad van toezicht ziet het als een opgave en een uitdaging de hoge kwaliteitsstandaarden die Cibap gerealiseerd heeft te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

Coby Zandbergen zet haar werk voort als directeur van Academiehuis De Grote Kerk Zwolle. “Ik heb er alle vertrouwen in dat met mijn opvolgers Cibap de volgende stappen kan zetten op weg naar Cibap 2025”.

Deel dit via je sociale netwerk.