Cibap » De nuances in CMMBO Adviesrapport ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ m.b.t. de vakscholen.

De nuances in CMMBO Adviesrapport ‘Arbeidsmarktperspectief van creatieve mbo-opleidingen’ m.b.t. de vakscholen.

Maandag 16 april bracht de Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) op verzoek van de minister van OCW een advies uit over het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatieve opleidingen en de positie van de vakinstellingen en ROC’s hierin. In het adviesrapport is sprake van een duidelijke nuance met betrekking tot de in het onderzoek betrokken vakscholen. De voornaamste die daarvan van toepassing zijn op het Cibap zetten we hieronder op een rij.

Studentenaantallen vakscholen gelijk gebleven
‘In de onderzochte periode is het totaal aantal studenten van de vakinstellingen redelijk constant gebeven’. Het adviesrapport van de CMMBO is hiermee helder over het feit dat vakscholen een stabiel aantal studenten omvatten, maar stelt tegelijkertijd vast dat tussen 2005 en 2016 het aantal studenten van zogeheten creatieve mbo opleidingen met 65 % is toegenomen tot bijna 60.000 studenten. ‘De omvang van de arbeidsmarkt voor creatief opgeleiden is hierbij achtergebleven en werkzaamheden zijn complexer geworden. Dit heeft er mede toe geleid dat de arbeidsmarktpositie van gediplomeerden van creatieve mbo-opleidingen matig tot onvoldoende is’. Juist met oog op de omvang van de arbeidsmarkt laten de vakscholen een beperkt aantal studenten tot de opleidingen toe.

Advies CMMBO : ‘Vakinstellingen continueren Mediavormgeving in huidige omvang’
De CMMBO adviseert de minister van OCW de vakinstellingen de opleiding Mediavormeving in de huidige omvang te laten continueren. In het rapport klinkt verder veelvuldig het belang door de opleiding voortdurend aan te laten sluiten bij ontwikkelingen in het vakgebied. Binnen de methodiek Cibap Praktijk Realistisch Onderwijs is deze voortdurende doorontwikkelingen al enige jaren geborgd. Verder stelt de commissie:

‘Op het gebied van media- en ruimtelijke vormgeving hebben vakinstellingen een bovenregionale functie voor het opleiden van beginnend beroepsbeoefenaren voor branches binnen de creatieve industrie. Hun aanbod aan opleidingen is hier wettelijk toe begrenst.’ Het advies van de commissie voor het hele veld: ‘Beperk en innoveer het aanbod van opleidingen Mediavormgeving (en Specialist Mode/maattechniek) op gerichte wijze.’

Desktop Publishing (DTP)
Op het Cibap wordt de opleiding ‘Grafisch Ontwerper (DTP)’ aangeboden. Voor deze opleiding, waaraan het kwalificatiedossier ‘Allround DTP-er (niveau 3) ten grondslag ligt, wordt duidelijk de samenwerking met de opleiding Mediavormgever aangegaan. Het CMMBO rapport moedigt deze beweging aan. ‘Daarnaast kan de kwalificatie Allround DTP-er (niveau 3) bezien worden in het licht van het kwalificatiedossier Mediavormgeving, omdat Allround DTP-er nu reeds een belangrijke op- en afstroomfunctie heeft voor de niveau 4-opleiding Mediavormgever. De opleiding zal derhalve in zijn huidige vernieuwde opzet blijven bestaan.

Het Cibap ziet in het rapport de bevestiging dat het als vakschool een juiste koers vaart; een beperkt aantal studenten en opleidingen die meebewegen in -en vooruitlopen op- ontwikkelingen in het vakgebied en derhalve aansluiten op de arbeidsmarkt. Het geeft onze studenten een goede kans als starter op de arbeidsmarkt dan wel als ‘doorstudeerder’ aan een andere instelling. Verder zien we de aanbeveling, meer zorg te besteden aan het in kaart brengen en zicht houden op de vervolgstappen van alumni, als stimulans de stappen die wij hierin maken te benadrukken en meer gewicht te geven.

Klik hier voor het volledige rapport.

Deel dit via je sociale netwerk.