Cibap » over ons » contact/route » verzuim melden

verzuim melden

Voor de juiste toepassing van de aanwezigheidsregeling is het van belang het verzuim te melden en de reden van het verzuim aan te geven. Is de student ziek of heeft hij/zij een andere geldige reden om niet op school aanwezig te zijn, dan moet dit gemeld worden.

De student kan dit zelf doen via het studentenportaal. Indien een student onder de 18 jaar zichzelf ziek meldt krijgen de ouders/verzorgers hiervan een melding via de mail.

Ouders/verzorgers kunnen afwezigheidsmeldingen telefonisch doorgeven via 038 711 06 77 of mailen naar verzuim@cibap.nl met vermelding van naam, klas en de reden van het verzuim.
Als de student weer terug op school is, moet de student aan het begin van de eerste les bij de docent melden dat hij/zij weer aanwezig is.