Cibap » Cibap bedrijfscontacten » een project voor studenten » verschillende werkvormen voor projecten

verschillende werkvormen voor projecten

Heeft u een vraagstuk of klus, waarbij u de hulp van onze studenten wilt inschakelen? Dan kunt u het project aanmelden en in overleg met u bepalen wij hoe wij het project kunnen onderbrengen binnen ons onderwijs. Hier bestaan verschillende vormen voor, onderstaand in het kort de verschillende werkvormen.

Project tijdens een onderwijsperiode
Het Cibap werkt in haar onderwijsprogramma met projecten. Alle vakken én alle studenten van één bepaalde studierichting en leerjaar zijn hierbij betrokken. Er ligt altijd een ‘vraagstuk’ uit de beroepspraktijk aan ten grondslag. Het leerproces staat voorop. Een project kan een bruikbaar eindproduct opleveren, maar ook een project dat mislukt kan een goede leerervaring opleveren. Deze vorm biedt niet de hoogste garantie voor bruikbare eindproducten.

Project Ondernemen
Kleine vragen zoals het ontwerpen van een huisstijl, een ruimtelijk ontwerp, meubelontwerp etc. kunnen wij onderbrengen in ‘project ondernemen uren’. Studenten gaan dan 10 weken lang zo’n 2,5 uur per week aan de slag met uw project.
Doel is dat studenten leren hoe zij met opdrachten en opdrachtgevers om moeten omgaan. We laten hen dan ook zo veel mogelijk zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. De tijd waarin studenten aan deze opdrachten kunnen werken is dus beperkt, en ze kunnen alleen op het Cibap werken.

Cibap in Company
Complexere vragen brengen wij onder bij Cibap in Company. Fase 4 studenten gaan dan 16 weken lang zo’n 21 uur per week aan de slag met het project. Vaak werken ze in teamverband vanuit verschillende studierichtingen samen.
Doel is dat studenten leren hoe zij met innovatieve, multidisciplinaire vraagstukken moeten omgaan. We laten hen zelf het contact met hun opdrachtgever onderhouden. In deze vorm komt het voor dat studenten met HBO-studenten, ondernemers en/of professionals samen werken.

Leerwerkbedrijf
Kortlopende projecten die om een snelle uitvoering vragen, kunnen wij door het leerwerkbedrijf laten uitvoeren. Hier werken 12 studenten van verschillende studierichtingen fulltime aan externe opdrachten. Het leerwerkbedrijf hanteert een bescheiden uurtarief.

Op persoonlijke titel
Mocht er geen mogelijkheid zijn om uw project binnen één van bovengenoemde werkvormen kwijt te kunnen, dan is het misschien mogelijk studenten op persoonlijke titel aan uw project te laten werken. Wij kunnen een projectaanvraag onder de aandacht van onze studenten brengen, maar de uitvoering vindt dan buiten de verantwoordelijkheid van het Cibap plaats.