kosten

lesgeld | onderwijsbenodigdheden | laptop | schoolkostenbeleid

Als je kiest voor een mbo-opleiding, dan krijg je uiteraard ook met allerlei kosten te maken zoals het aanschaffen van boeken, materialen en gereedschappen, maar ook met wettelijke kosten zoals het lesgeld. Je vindt hier meer informatie over onder andere lesgeld en onderwijsbenodigdheden, ook vindt je het volledige schoolkostenbeleid van Cibap.

Lesgeld

Je gaat lesgeld betalen als je op 1 augustus 18 jaar of ouder bent. Op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan je hierover meer informatie vinden. Het wettelijke lesgeld voor het studiejaar 2023-2024 is vastgesteld op € 1357,-. Je betaalt dit bedrag aan DUO en dus niet aan school. Ben je jonger dan 18 jaar, dan hoef je geen lesgeld te betalen.

Op de site van DUO kun je meer informatie vinden over studiefinanciering en het studentenreisproduct. Vanwege veranderende regelgeving vanuit de overheid, adviseren we je om deze website in de gaten te houden voor de meest recente informatie.

Onderwijsbenodigdheden

Onderwijsbenodigdheden
Als student moet je zelf zorgen dat je beschikt over onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik. Dit betreft een laptop, software, kleding, boeken en licenties.

Het eerste jaar is het bedrag voor de aanschaf van onderwijsbenodigdheden hoger omdat je boeken, een laptop en sommige licenties aanschaft die je de rest van je opleiding blijft gebruiken. De kosten voor de aanschaf  van een laptop zijn niet meegenomen in het onderstaande overzicht. In het schema zie je een de kosten per fase. Deze kosten zijn gebaseerd op de kosten die worden betaald voor schooljaar 2023-2024; houd deze kosten dus aan als richtlijn.

Opleidingen fase 1 fase 2 fase 3 fase 4

Niveau 3

Signmaker  € 240,15  € 230,38  € 201,58  n.v.t.
Mediamaker  € 240,15  € 230,38  € 201,58  n.v.t.
Filmmaker  € 240,15  € 230,38  € 201,58  n.v.t.

Niveau 4

mediavormgever € 240,15 € 230,38 € 201,58 € 201,58
social design € 240,15
ruimtelijk vormgever
€ 240,15 € 230,38 € 201,58 € 201,58
creatief vakman** € 270,15 € 230,38 € 201,58 € 201,58
specialist schilder** € 270,15 € 272,51 € 201,58 € 201,58
international creative business developer € 259,89 € 597,30 € 581,58 € 201,58

* Voor de opleiding International Creative Business Developer zijn de kosten  hoger door het Cambridge Engels (examen) dat je volgt, eventuele extra boeken en (verplichte) internationale excursies.

** In het tweede semester fase 1 moeten de studenten die gekozen hebben voor creatief vakman en specialist schilder nog werkkleding en werkschoenen aanschaffen. Dit is verplicht vanwege veiligheidsregelgeving. Deze kosten zijn al meegenomen in het overzicht.
Wanneer je kiest voor creatief vakman, richting hout&design komen er nog kosten bij voor het aanschaffen van hout voor het maken van opdrachten. Deze kosten zijn afhankelijk van het ontwerp (hoeveelheid hout) en het materiaal (het soort hout of ander materiaal). Vaak verdienen de studenten deze kosten terug, door het ontwerp te maken in opdracht van iemand die deze kosten betaalt. Deze kosten zijn nog niet meegenomen in het overzicht.

Laptop

Vanaf Fase 1 is een laptop verplicht. Dit mag een Apple of Windows laptop zijn, zolang de minimale systeemvereisten aanwezig zijn. Alle informatie over benodigde software en minimale systeemvereisten is terug te vinden op deze pagina. Ook vind je daar de meeste gestelde vragen over de aanschaf van een laptop en software.

Schoolkostenbeleid

In het Cibap Schoolkostenbeleid vind je uitgebreidere informatie over de kosten voor het volgen van een opleiding. Zo staat hier nog beschreven wat er mogelijk is aan ondersteuning, mocht je over onvoldoende financiële middelen beschikken.

Ook vind je hier nog informatie over de basisuitrusting die op Cibap aanwezig is en het materialenpakket dat je krijgt als je start in het eerstejaar.