Cibap » Kunnen we iets voor elkaar betekenen? » inhoud en beoordeling

inhoud en beoordeling

Het Cibap heeft een aantal kerncompetenties vastgesteld. Onderstaande Cibap kerncompetenties staan centraal in het lesprogramma van iedere Cibap-student:

  • Ondernemendheid
  • Creativiteit
  • Vakmanschap
  • Communicatie
  • Omgevingsbewustzijn

Deze kerncompetenties en de beoordelingscriteria worden vermeld in het projectboek van de student. We vragen de student deze met u te bespreken bij aanvang van de stage.

BPV-verbeterplan 2016-2018

Het Ministerie van OCW heeft in het voorjaar aan alle mbo-scholen in Nederland de opdracht gegeven een verbeterplan in te dienen voor de Beroepspraktijkvorming (BPV). Het Ministerie heeft hiermee een verbetering van de kwaliteit van het mbo voor ogen. Het doel is dat onze bedrijven nog beter opgeleide stagiairs krijgen en in de toekomst beter opgeleide werknemers.

Op 31 augustus 2016 heeft het Cibap haar verbeterplan ingediend. We zijn bij het opstellen van het plan uitgegaan van de huidige situatie, waarbij we de meningen van onze studenten, onze leerbedrijven en onze eigen stagebegeleiders mee hebben laten tellen. Klik hier voor het BPV-verbeterplan 2016-2018.