Cibap » De ontwerpfabriek » samenwerken en co-creëren

samenwerken en co-creëren

De Ontwerpfabriek is een concept waarin samen met het beroepenveld en het (hoger) onderwijs, een nieuwe leer- werkomgeving wordt gecreëerd. Doel is te innoveren in een lab-achtige setting. De vernieuwing manifesteert zich op meer terreinen: in de creatieve industrie, en bij de opdrachtgevers in meerdere sectoren. Echter ook nadrukkelijk in ons onderwijs. Het komt allemaal samen in de Ontwerpfabriek.

We creëren een community of ‘makers’ en ‘learners’, met nieuwe patronen van samenwerking, nieuwe concepten, nieuwe producten, nieuwe banen.

De Ontwerpfabriek kent:

Opdrachtgevers: uit de creatieve industrie, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden. (regionaal, en (inter-)nationaal)

Partners: uit de creatieve industrie en hoger onderwijs. Hoger onderwijs, zoals Saxion, WHC (Windesheim Honours College), HKU (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), NHL (Noordelijke Hogeschool Leeuwarden).

Opdrachtnemers: studenten, docenten en partners.

Samenwerken
Wilt u graag met ons samenwerken en/of bent u benieuwd naar wat de Ontwerpfabriek voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Ellen Bosman, Kwartiermaker van de Ontwerpfabriek.

Ellen Bosman
e-mail: e.bosman@cibap.nl
mobiel: 06 – 41 12 95 50