Cibap Business

Cibap Business is een onderdeel van de opleiding waarin studenten werken aan realistische projecten.
Het kent twee vormen:

    1. Cibap Business op het Cibap. Hier werken studenten van de verschillende opleidingen/studierichtingen van het Cibap regelmatig samen aan diverse projecten. De binnengekomen projecten worden uitgevoerd binnen het lesprogramma van de school.
    2. Cibap Business als leerwerkbedrijf. Hier wordt een stageplaats geboden aan studenten van het Cibap en andere vakscholen. De projecten worden door de stagiaires zoveel mogelijk zelfstandig uitgevoerd, en daarbij worden zij begeleid door interne begeleiders en professionals. Op de uitvoering van projecten zijn Algemene Voorwaarden van toepassing.Het leerwerkbedrijf is gevestigd in de Creatieve Coöperatie aan de Esdoornstraat te Zwolle. In dit gebouw zijn diverse ondernemers uit hetzelfde segment gevestigd waarmee Cibap Business een nauw contact onderhoudt en samenwerkt. Ook de vakinhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door ondernemers uit de Creatieve Coöperatie. Zo kunnen de stagiaires profiteren van de kennis en ervaringen van de professionals.

Heeft u een project dat u door onze studenten uit wil laten voeren? Meld het project dan aan door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen. Wanneer Cibap Business uw project niet uit kan voeren dan is het voor ons mogelijk om u in contact te brengen met een ondernemer in de Creatieve Coöperatie of een andere relatie van Cibap Business die het project misschien wel kan oppakken.

 

Aanvraagformulier Cibap Business projecten

 

Verificatie