Cibap » vakschool voor vormgeving » alles over cibap PRO

alles over cibap PRO

onderwijs op maat

Op onze vakschool heet het onderwijs dat we aanbieden Cibap Pro. Dit staat voor Praktijk Realistisch Onderwijs. Dit betekent dat we in ons onderwijs uitgaan van de beroepspraktijk. We bieden jou als student zoveel mogelijk maatwerk. Dit betekent dat je tijdens je opleiding kunt versnellen, verdiepen en verbreden.

Op het Cibap werken we niet meer met klassen en leerjaren, maar met studiefasen en studiegenoten.

 

In Cibap Pro onderscheiden we 4 fasen:

Fase 1: Ontdekken/uitdagen
In de eerste fase start je met een basisjaar. Je maakt niet alleen kennis met de opleiding waar je belangstelling voor hebt, maar ook met de andere opleidingen. Op deze manier weet je zeker dat de opleiding die je kiest ook echt bij je past.

Elke fase bestaat uit een kerndeel, een basisdeel en een projectdeel. In het kerndeel krijg je vakken als Taal & Rekenen en Loopbaan & Burgerschap. In het basisdeel leer je de vaardigheden om de Cibap-competenties goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om Ondernemendheid, Creativiteit, Vakmanschap, Communicatie en Omgevingsbewustzijn. In het projectdeel werk je aan projecten gebaseerd op echte praktijksituaties.

Tijdens deze ontdekkingstocht in de eerste fase word je goed begeleid door je studiecoach. Je studiecoach helpt je bij het maken van de juiste keuzes, met je studievoortgang en je persoonlijke ontwikkeling. In de eerste fase is de begeleiding door docenten ook heel intensief.

Na een ‘go’ ga je door naar de tweede fase.

Fase 2 en 3: Zelfstandig
In fase 2 en 3 worden vier projecten van tien weken aangeboden en twee stages van twintig weken. Studenten in fase 2 werken samen met studenten in fase 3 aan projecten. Door samen te werken met studenten uit een hogere en andere fase leer je veel van elkaar. Sommige studenten zijn al op stage geweest of volgen een andere opleiding op het Cibap. Zij brengen dan hun vakkennis, vaardigheden en ervaring in het project. Je kunt ook individueel aan opdrachten werken.

Iedereen werkt uit hetzelfde projectboek. De eisen waar studenten in de derde fase aan moeten voldoen, liggen natuurlijk hoger dan de eisen voor studenten in de tweede fase. Ook krijg je in fase 2 meer begeleiding dan in fase 3. In fase 3 moeten studenten al meer zelfstandig werken. In fase 2 en 3 word je begeleid door je studiecoach.

Op het Cibap kun je in je eigen tempo werken, op de manier die het beste bij jou past. De lesstof houdt rekening met verschillende leerstijlen en dus ook met die van jou. Als het heel erg goed gaat kan je in deze fase versnellen. Je volgt dan minimaal twee projecten op fase 3 niveau en je doet een stage. In plaats van twee jaar doe je dan fase 2 en 3 in één jaar.

Na een ‘go’ mag je door naar de vierde fase.

Fase 4: Excelleren
In deze fase kun je je opleiding verdiepen en verbreden door het volgen van keuzeblokken. Denk hierbij aan lessen die je voorbereiden op een vervolgstudie in het hbo. Of misschien wil je graag ondernemer worden, dan volg je een keuzeblok dat je hierop voorbereidt.

In fase 4 neem je deel aan Cibap in Company projecten. Cibap in Company is het concept waarbij fase 4 studenten praktijkopdrachten uitvoeren voor professionals uit de creatieve industrie. Ook loop je 20 weken stage en doe je in deze periode de Proeve van Bekwaamheid. Hierbij laat je zien dat je beschikt over alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om je vak goed te kunnen uitoefenen. Je wordt in deze laatste fase van de opleiding begeleid door een fase 4 coach die je voorbereid op de arbeidsmarkt of je vervolg studie.

Je werkplek is onze Ontwerpfabriek: