Cibap » Informatie over coronavirus en hoe wij hier als Cibap mee omgaan

Informatie over coronavirus en hoe wij hier als Cibap mee omgaan

Update vrijdag 3 april, 11.30 uur

Dinsdagavond maakte minister-president Rutte in zijn persconferentie met betrekking tot de kabinetsbesluiten over het coronavirus onder meer bekend dat alle scholen in Nederland tot en met de meivakantie gesloten zijn. Gisterochtend heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de MBO Raad (onze ‘branchevereniging’) en de minister van OCW. In dat overleg is ook een aantal specifieke zaken zoals voortgang van praktijkexamens besproken. In onderstaande FAQ hebben wij zoveel mogelijk informatie gevat die voor de komende periode van toepassing is op MBO’s in het algemeen en Cibap in het bijzonder.

———-

Voorlichting en intake
De geplande intakegesprekken worden uitgesteld. We kijken op dit moment hoe we dit gaan organiseren de komende tijd. Alle kandidaten worden hierover per mail bericht.

Onze voorlichtingsactiviteiten zijn uitgesteld. Alle deelnemers zijn hierover per mail bericht. Voorlichtingen zullen online gehouden worden. Live vanuit ons schoolgebouw geven we de voorlichting en deze streamen we naar de huiskamers van alle geïnteresseerden. De voorlichting is interactief, het is dus niet alleen luisteren maar het is ook mogelijk om vragen te stellen. Klik hier voor meer informatie.

Online onderwijs
Het online onderwijs op het Cibap gaat gewoon door. Het leren gebeurt nu vanuit huis onder de naam: Cibap Home. Daarnaast houden we alle ontwikkelingen scherp in de gaten en proberen we ook zoveel mogelijk in contact te zijn met de studenten die op stage zijn. Zelfs aan de buitenkant van ons gebouw is zichtbaar gemaakt dat wij zijn overgestapt op Cibap Home in deze periode. Op 23 maart zijn we van start gegaan. En dat ziet er zo uit:


Zo werken onze studenten thuis.

BPV
Een deel van de studenten dat op stage is, werkt intussen niet meer op het stageadres, maar doet werkzaamheden voor het bedrijf vanuit huis. Dat gaat in veel gevallen goed. Maar er zijn ook situaties waarin ook dat niet mogelijk is. Dat levert natuurlijk vragen op bij studenten. Want wat zijn de consequenties als studenten onbedoeld niets meer aan beroepspraktijkvorming lijken te kunnen doen? We hebben nog niet overal pasklare antwoorden op. Wel kan elke student bij zijn BPV-begeleider of Fase 4 coach van het Cibap terecht om zijn of haar individuele situatie voor te leggen. Ook krijgt iedere student die op BPV is een mail van de teammanager, waarbij verschillende situaties en oplossingen worden beschreven. Èn we starten twee initiatieven: Online terugkomdagen en Cibap Home voor BPV.

Online terugkomdagen
We hechten er erg aan om goed met studenten in contact te blijven. Naast het normale contact met de BPV-begeleider of Fase 4 coach zullen er één of meer online terugkomdagen worden georganiseerd. Dat verloopt via Teams en studenten krijgen hiervoor vanzelf een uitnodiging.

Cibap Home voor BPV
Het onderwijsteam van elke opleiding zal zorgen voor vervangende opdrachten die studenten in de BPV-periode thuis kunnen uitvoeren. Er zijn bijvoorbeeld bedrijven die bepaalde relevante opdrachten hebben, die heel goed als een stage-opdracht kunnen worden uitgevoerd. Een andere mogelijkheid is deelnemen aan het onderwijs op afstand dat de studenten die nu op school zitten volgen via Cibap Home.

We houden ons ook voor de BPV aan de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en we volgen daarvoor nauwgezet de website van de MBO raad.  Daaruit volgt dat bij het beoordelen van de stage uiteindelijk bepalend is of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden en van goede kwaliteit zijn.

Examens
In elk geval tot en met de meivakantie kunnen we in de Cibap-gebouwen geen examens afnemen. Waar mogelijk nemen we examens online af en tot nu toe verloopt dit proces goed. Daar waar we niet kunnen terugvallen op online examineren zijn we achter de schermen druk bezig met de voorbereiding van de tot nu toe uitgestelde examens op school, zodat we hiervoor klaar zijn als de school weer open is.

Ook voor studenten die niet langer bij en/of voor het stagebedrijf hun examenopdracht (bedrijfsproeve) kunnen maken, bereiden we een alternatief op school voor. De examenopdrachten worden dan waar nodig aangepast en we kijken naar de capaciteit; we bereiden ons voor op extra examenlokalen/-locaties en de inzet van meer examinatoren.

Er zijn verschillende examens: bedrijfsproeves, cibap-proeves, proeves voor ondernemen, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten door de teammanagers op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

Stages binnen- en buitenland
Tot en met de meivakantie bezoeken BPV-begeleiders en examinatoren niet fysiek de bedrijven maar bellen, skypen of zoomen met de BPV-bedrijven en de studenten. Studenten die stagelopen wordt verzocht om met hun BPV-bedrijf te overleggen over thuiswerken.

Alle studenten en medewerkers die op dit moment in het buitenland verblijven, hebben wij geadviseerd terug te keren naar Nederland. Het Cibap kan hierbij ondersteunen, ook in financiële zin.

Bij vragen en/of behoefte aan overleg kan er contact worden opgenomen met de BPV-begeleider van het Cibap.  Studenten kunnen naam en emailadres van de BPV-begeleider doorgeven.

FAQ Corona

 

Is het Cibap gebouw op dit moment gesloten?
Het gebouw is tot en met de meivakantie voor studenten gesloten. Onze medewerkers werken grotendeels vanuit huis. Op dit moment is het gebouw geopend voor een klein aantal medewerkers zonder klachten (verkoudheid, koorts, hoesten of keelpijn), die hun werk alleen in ons gebouw goed kunnen uitvoeren.

De algemene hygiëne richtlijnen van het RIVM en de GGD worden hierin gevolgd:

  • Schud geen handen;
  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Gooi het papieren zakdoekje na 1x gebruikt te hebben weg;
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.


Ik ben ziek, wat moet ik doen?

Wanneer er sprake is van ziekte geldt de bekende procedure ziekmelding. Ben je student? Dan kan dit de aankomende tijd enkel nog telefonisch. Ben je op stage, bel dan met je BPV-bedrijf en naar het nummer van verzuim op het Cibap. En stuur ook een mail naar je BPV-begeleider van het Cibap en je studiecoach.

Het nummer van verzuim is: 038 7110677. Er worden gerichte vragen gesteld zodat we in beeld kunnen houden hoe het met alle studenten gaat.

Hoe houden jullie studenten en ouders op de hoogte?
Op woensdag 1 april zijn al onze studenten en medewerkers op de hoogte gebracht dat Cibap tot en met de meivakantie is gesloten voor studenten. Studenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via hun studiecoaches, deze berichtgeving wordt ook op het studentenintranet geplaatst. Ouders/verzorgers van studenten worden via mailings op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen. Hierin verwijzen wij steeds naar deze pagina, deze wordt voortdurend geactualiseerd.

Beginnen we weer na de meivakantie?
De huidige maatregelen van de overheid voor de scholen duren tot 28 april. Dat is in onze meivakantie (ma 27 april – vrij 1 mei). Tot de meivakantie zal het onderwijs in grote lijnen verlopen zoals dat nu verloopt binnen Cibap Home. Op maandag 4 mei start periode 4. Of dat ook nog helemaal of gedeeltelijk via Cibap Home verloopt weten we pas in de meivakantie.

Gaan de taal- en rekenexamens door? (NE/EN) (fase 3 en inhalen fase 4)
Fase 3 -> Voor de examens die gepland staan voor Fase 3 wordt een oplossing gezocht. Dat gaat om vijf examens: rekenen, Lezen/Luisteren (Engels en Nederlands) en Schrijven (Engels en Nederlands). De examens die gepland stonden voor maart en april zijn uitgesteld.Fase 4 Taal- en rekenexamens-> Inhalen en herkansen is vanaf 11 mei weer mogelijk, we gaan in 1 week alle studenten de herkansingen laten doen. De betreffende studenten zullen hierover een mail krijgen.

Gaan de keuzedelen door? (Fase 4)
De keuzedelen gaan gewoon door. Voor periode 4 zullen we wel afwegen of het nog steeds haalbaar is om de workshops binnen het keuzedeel Experimenteren met materialen en technieken (en Profileren) een vervolg te geven. Over hoe de eindpresentatie van je Pro You opdracht zal zijn, krijg je nog nader bericht.

Wanneer weet ik mijn rooster voor de komende weken?
Via de teammanager van de betreffende opleiding krijg je alle informatie over de komende weken tot aan de meivakantie. Door de coronacrisis is de normale indeling van week 9 en 10 anders dan anders: schouwen lopen anders, excursies zijn afgelast, et cetera. We laten de lessen zoveel mogelijk doorgaan om de verloren lestijd van de afgelopen weken in te kunnen halen.

Hoe kan ik mij voorbereiden op de schouw en hoe gaat die verlopen?
Voor de studenten op school (behalve studenten Ontwerp en Productie en studenten Fase 4) vindt normaal de schouw plaats in week 9. Nu we daar de lessen gewoon door laten gaan is de schouw op een andere manier georganiseerd. Studenten leveren hun werk online in en het werk wordt door docenten daarna beoordeeld. De manier waarop is per team verschillend. Via de teammanagers is dit aan de studenten gecommuniceerd.

Wanneer is het gebouw open en kan ik materiaal ophalen?
Het gebouw is alleen op afspraak geopend voor studenten die echt iets moeten afhalen. Onderwijs in Cibap Home is zo aangepast dat je geen materialen nodig hebt die opgehaald moeten worden. Daar waar dat niet anders kan worden afspraken gemaakt hoe je materialen thuis krijgt.

Wanneer kunnen we weer gebruik maken van de werkplaatsen op het Cibap?
De maatregelen van de overheid betekenen dat we tot en met 28 april de huidige manier van Cibap Home vervolgen. Daarbinnen is voor vrijwel alle studenten niet mogelijk om op school aan de slag te gaan in werkplaatsen. Dat is uiteraard heel vervelend, omdat veel studenten nu niet kunnen werken aan de opbouw van noodzakelijke vaardigheden. We ontwikkelen verschillende scenario’s om dit in te halen zodra er weer toestemming is om het gebouw (gedeeltelijk) open te stellen.

Voor Fase 4 studenten voor wie het echt niet mogelijk is om van een werkplaats op het bedrijf of in eigen omgeving gebruik te maken om hun proevewerkstuk te kunnen afmaken zijn we bezig mogelijkheden te creëren om dit op school mogelijk te maken. Hierbij houden we ons strikt aan de eisen en voorschriften die wij vanuit het RIVM krijgen.

Hoe verloopt Fase 4 t.a.v. diplomering en exposities, et cetera?
De diplomering zal vooralsnog volgens planning verlopen. Over de expositie kunnen we zeggen dat we er alles aan willen doen om tot een graduates presentatie te komen die recht doet aan alle werk wat er voor verricht is en verricht wordt. We zijn afhankelijk van verdere overheidsbesluiten op 21 april, maar willen online of offline (of allebei) zeker afstudeerwerk tonen in een naar het zich laat aanzien dit jaar light versie van PROTO.

Ik wil hierna naar het Hbo, zijn daar belemmeringen? (Fase 4)
Vooralsnog zien wij hierin geen belemmeringen, de diplomering gaat vooralsnog volgens planning door.

Ik vind online studeren best lastig. Waar kan ik terecht met mijn vragen als het mij niet goed lukt mij te concentreren?
We raden je aan contact te zoeken met je studiecoach (of Fase 4 coach) voor advies.

Ik ben eenzaam en voel me niet veilig? Waar kan ik terecht?
Je kunt terecht bij je eigen studiecoach (of Fase 4 coach). Met de coach bespreek je de situatie en bekijk je de mogelijkheden. De coach kan je eventueel doorverwijzen naar Bureau Student Support voor verdere hulp.

Examinering

Hoe gaat het met examens die gepland staan?
In elk geval tot 28 april kunnen we in de Cibap-gebouwen geen examens afnemen. Waar mogelijk nemen we examens online af en tot nu toe verloopt dit proces goed. Daar waar we niet kunnen terugvallen op online examineren zijn we achter de schermen druk bezig met de voorbereiding van de tot nu toe uitgestelde examens op school, zodat we hiervoor klaar zijn als de school weer open is.

Er zijn verschillende examens: bedrijfsproeves, cibap-proeves, proeves voor ondernemen, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten door de teammanagers op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

Kan de examinering in de beroepspraktijk wel doorgaan?
Studenten die niet langer bij en/of voor het stagebedrijf hun examenopdracht (bedrijfsproeve) kunnen maken, bereiden we een alternatief op school voor. De examenopdrachten worden dan waar nodig aangepast en we kijken naar de capaciteit; we bereiden ons voor op extra examenlokalen/-locaties en de inzet van meer examinatoren. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

BPV

Hoe zit het met de voorbereiding van de (internationale) BPV voor het nieuwe schooljaar?
De voorlichting BPV algemeen voor Fase 1 en de voorlichting I-BPV voor Fase 1 t/m 3 vinden online plaats.
Begeleiding in de voorbereiding voor de (internationale) stages wordt via Cibap Home gedaan door de BPV-begeleiders, de OMGB-docenten en het stagebureau

Mijn BPV is gestopt: wat moet ik doen?
Er wordt hard gewerkt aan de inrichting van Cibap Home voor BPV. Daarin willen we deze studenten een alternatief bieden, zodat je toch verder kunt. De komende dagen hoor je hier meer over. Maak je hier geen zorgen over. We hebben de ruimte gekregen om, als blijkt dat je niet alle vereiste uren hebt kunnen maken, een compensatieregeling van kracht te laten worden.

Hoe moet ik mij voorbereiden op de BPV-terugkomdagen?
Vanuit de teammanagers verloopt de communicatie richting eigen studenten. De komende terugkomdag is uiteraard online en in de meeste gevallen gaat het om een korte bijeenkomst. Daar wordt iedereen bijgepraat over de ontwikkelingen en is er informatie voor de studenten van wie de BPV door de coronacrisis is gestopt. De terugkomdag vraagt geen grote voorbereiding. |

Wat gebeurt er als ik mijn BPV-uren niet volledig kan behalen? Is er compensatie mogelijk?
Mochten de BPV-uren als gevolg van de huidige situatie niet volledig behaald kunnen worden zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. In overleg met alle betrokkenen bepalen we wat de beste optie is. Neem contact op met je BPV-begeleider.

Wij houden ons aan de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en volgen de website van de MBO raad (www.mboraad.nl). Daaruit volgt dat bij het beoordelen van de stage uiteindelijk bepalend is of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden en van goede kwaliteit zijn.

Het BPV-bedrijf werkt door en ik twijfel over aanwezigheid omdat ik moet reizen met het openbaar vervoer. Wat moet ik doen?
In principe gelden de regels van het bedrijf waar je stageloopt. De student heeft het recht om tijdelijk geen stage te volgen als hij/zij vindt dat hij/zij te veel risico loopt. Informeer het BPV-bedrijf en neem contact op met je BPV-begeleider of Fase 4 coach.

Ik heb klachten en kan daardoor niet meer bij het bedrijf aan het werk. Wat moet ik doen?
Als je gezondheid het toelaat, werk je thuis aan opdrachten van het bedrijf. Dit natuurlijk in overleg met de praktijkbegeleider van het bedrijf. Daarnaast breng je je BPV begeleider of Fase 4 coach op de hoogte dat je thuis werkt. Als je weer klachtenvrij bent dan kan je na 24 uur de draad weer oppakken.

Vermeld in het Eduarte stagelogboek de werkzaamheden en wat er over de begeleiding en uren is afgesproken, gedurende de tijd dat je thuis aan het werk bent geweest.

Ik ben ziek (klachten al dan niet gerelateerd aan het Corona virus), het stagebedrijf is open, er is voldoende werk en je zou anders aan het werk hebben gekund. Wat is nu de Cibap procedure?
Allereerst, bel met je BPV-bedrijf en laat weten dat je ziek bent. Bel daarna het Cibap via 038-7110677. Breng ook je BPV-begeleider of Fase 4 coach van het Cibap op de hoogte dat je ziek bent. Vervolgens moet je in het Eduarte stagelogboek vermelden dat je ziek bent en je vult 0 uren in. De gemiste uren kun je op een later moment inhalen.

Mijn BPV-bedrijf is gesloten. Ik zit thuis. Wat moet ik doen?
Het BPV-bedrijf is aan zet om dit bij Cibap te melden. Dit kan via Bureau Bedrijfscontacten (038 – 4546944, Angelique Soeters of Anja Pauli). Zoek daarnaast zelf ook contact met Bureau Bedrijfscontacten om samen een ander stageadres te zoeken. Vermeld in het Eduarte stagelogboek het aantal uren dat je al gemaakt hebt. Geef ook aan dat de stage is stopgezet. Houd je BPV-begeleider op de hoogte hiervan.

Mijn stage-opdracht kan niet doorgaan op deze manier. Wat moet ik doen?
Het eerste dat je moet doen is je BPV-begeleider of Fase 4 coach hiervan op de hoogte stellen. In overleg met je praktijkbegeleider op het bedrijf kun je kijken of er een oplossing mogelijk is bijvoorbeeld door tijdelijk te werken aan school- en/of schaduwopdrachten van het bedrijf. Houd in ieder geval contact met je stagebedrijf. Het bedrijf blijft namelijk verantwoordelijk voor jouw BPV. De POK blijft in stand. Het bedrijf kan contact opnemen met de coördinator van het Bureau Bedrijfscontacten van het Cibap om eventueel samen een oplossing te zoeken.

Mijn stagebedrijf is (deels) gesloten, ik kan echter vanuit huis door blijven werken. Wat doe ik dan?
Stel je BPV-begeleider of Fase 4 coach hiervan op de hoogte. Je kunt vanuit huis werken aan de opdracht die het bedrijf aan je verstrekt of waar je al mee bezig was. Vermeld wel in het Eduarte stagelogboek de werkzaamheden en wat er over de begeleiding en uren is afgesproken. Elke week moet je de uren goed laten keuren en je koppelt de voortgang terug aan je praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf.

Gaan studiereizen en buitenlandexcursies door?
Alle geplande studiereizen en buitenlandexcursies zijn voor dit schooljaar geannuleerd. De studenten krijgen het geld dat zij hebben betaald teruggestort.

Waar vind ik actuele informatie over het coronavirus?
De meeste relevante en actuele informatie over algemene vragen aangaande het coronavirus vind je op deze websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.nederlandwereldwijd.nl/

(Reisadviezen vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken)

Deel dit via je sociale netwerk.