Cibap » Informatie over coronavirus en hoe wij hier als Cibap mee omgaan

Informatie over coronavirus en hoe wij hier als Cibap mee omgaan

Update maandag 18 mei

Cibap houdt vooralsnog een blijvende focus op afstandsleren, examinering online als het kan, op locatie als het moet. Wij hebben de school ingericht op de anderhalf meter samenleving zodat we voorzichtig een klein aantal studenten kunnen ontvangen. Eerst studenten die aangegeven hebben thuis niet te kunnen werken, de fase 4 studenten die werken aan hun proeven en daarna de studenten die examens moeten inhalen.

We zijn ons ook aan het voorbereiden hoe we alle studenten, die nu thuis aan het werk zijn, kunnen ontvangen. Daarvoor zijn we bezig berekeningen te maken. Niet alleen voor de bezetting van ons gebouw, in andere tijdsblokken, maar ook voor het gebruik dat 90% van onze studenten maakt van het openbaar vervoer. We zijn daarover in contact met gemeente, vervoerders en onze collega-scholen in de regio.

Online intake gesprekken
De geplande intakegesprekken gaan we online voortzetten. Iedereen die zich heeft aangemeld of nog gaat aanmelden voor schooljaar 2020-2021 wordt uitgenodigd voor een online intakegesprek. Dit gaat plaatsvinden via Microsoft Teams. Twee weken van te voren wordt de uitnodiging met daarbij een duidelijke instructie verstuurd. Omdat wij enkele weken geen intakes hebben kunnen doen, kan het wellicht iets langer duren voordat je wordt uitgenodigd. Hierover houden we iedereen op de hoogte per mail, dus houd deze goed in de gaten.

Examens
Er zijn verschillende examens: bedrijfsproeves, cibap-proeves, proeves voor ondernemen, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten door de teammanagers op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

Vanaf 6 mei zullen de herkansingsexamens Rekenen op onze locatie aan de Nijverheidsstraat worden afgenomen in kleine groepen. Kandidaten krijgen hiervoor een uitnodiging. Daarnaast kunnen studenten uit fase 4 op afspraak gebruik maken van de werkplaatsen voor hun eindwerkstuk. De studenten die werken aan hun ProYou werkstuk kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de faciliteiten in de Ontwerpfabriek: met hen worden individuele afspraken gemaakt waar mogelijk. Verder vind je in de FAQ hieronder een aantal vraag & antwoorden over examens.

 

FAQ Corona

Veel gestelde vragen

Op 23 maart zijn we van start gegaan met het aanbieden van online onderwijs via Cibap Home. Het gebouw is op dit moment geopend voor een klein aantal personen. Iedereen die zich ziek voelt, blijft thuis. Zowel medewerkers als studenten die klachtenvrij zijn, kunnen naar het Cibap komen.

We streven er naar om vanaf 1 juni de werkplaatsen open te stellen voor een kleine groep studenten die vakvaardigheden moeten opdoen om de examenfase in te kunnen of die na de zomer met een minimale set aan vakvaardigheden op stage moeten gaan. Daarmee voorkomen we een wijziging van het studieverloop voor deze groepen. Daarvoor ontvangen de betreffende studenten bericht. Er is hiervoor een rooster opgesteld, waarbij studenten een hele dag op het Cibap instructie ontvangen.

We hebben hygiënische maatregelen, volgens de RIVM richtlijnen, getroffen om onze studenten en medewerkers te kunnen ontvangen:

  • Schud geen handen;
  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
  • Gebruik papieren zakdoekjes;
  • Gooi het papieren zakdoekje na 1x gebruikt te hebben weg;
  • Houd waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Wanneer er sprake is van ziekte geldt de bekende procedure ziekmelding. Ben je student? Dan kan dit de aankomende tijd enkel nog telefonisch. Ben je op stage, bel dan met je BPV-bedrijf en naar het nummer van verzuim op het Cibap. En stuur ook een mail naar je BPV-begeleider van het Cibap en je studiecoach.

Het nummer van verzuim is: 038 7110677. Er worden gerichte vragen gesteld zodat we in beeld kunnen houden hoe het met alle studenten gaat.

We streven er naar om vanaf 1 juni de werkplaatsen open te stellen voor een kleine groep studenten die vakvaardigheden moeten opdoen om de examenfase in te kunnen of die na de zomer met een minimale set aan vakvaardigheden op stage moeten gaan. Daarmee voorkomen we een wijziging van het studieverloop voor deze groepen. Daarvoor ontvangen de betreffende studenten bericht. Er is hiervoor een rooster opgesteld, waarbij studenten een hele dag op het Cibap instructie ontvangen.

We hebben vastgesteld wat daarvoor nodig is in onze locatie en hoe we deze groepen studenten volgens de RIVM richtlijnen zouden kunnen ontvangen.

Er zijn verschillende examens: bedrijfsproeves, cibap-proeves, proeves voor ondernemen, examens voor keuzedelen en examens voor Nederlands, Engels en rekenen. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten door de teammanagers op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

Vanaf 6 mei zullen de herkansingsexamens Rekenen op onze locatie aan de Nijverheidsstraat worden afgenomen in kleine groepen. Kandidaten krijgen hiervoor een uitnodiging.

Studenten uit fase 4 kunnen op afspraak gebruik maken van de werkplaatsen voor hun eindwerkstuk. De studenten die werken aan hun ProYou werkstuk kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van de faciliteiten in de Ontwerpfabriek: met hen worden individuele afspraken gemaakt waar mogelijk. Bovenstaande gaat uiteraard volgens protocol. De betreffende studenten ontvangen hierover informatie.

Studenten die niet langer bij en/of voor het stagebedrijf hun examenopdracht (bedrijfsproeve) kunnen maken, bereiden we een alternatief op school voor. De examenopdrachten worden dan waar nodig aangepast en we kijken naar de capaciteit; we bereiden ons voor op extra examenlokalen/-locaties en de inzet van meer examinatoren. Via de Cibap-mail en het intranet worden studenten op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken per examen(vorm).

De taal- en rekenexamens zijn bijna allemaal afgenomen. De taalexamens die nog gemaakt/uitgevoerd moeten worden zijn ingepland rond de Proeve van Bekwaamheid.Van 11 tot 20 mei worden de taal- en rekenexamens, voornamelijk inhaal/herexamens, voor fase 4 afgenomen. De uitnodigingen aan de studenten worden/zijn voor de meivakantie verzonden door het examenbureau.

Met de opgedane ervaringen van herexamens van fase 4, in lokaal 225, worden de mogelijkheden verder onderzocht om examens voor fase 3 af te nemen. De betreffende studenten zullen hierover per email geïnformeerd worden.

Alle studenten die afstuderen gunnen wij van harte een mooie afsluiting van hun Cibap loopbaan. Voor onze legendarische diploma-uitreiking in Odeon en de Graduates exposities in Fundatie en elders in de stad, ontwikkelen wij varianten. Dat doen we samen met studenten uit Fase 4 en met partners in de stad (onder de vlag van Proto).

De voorlichting BPV algemeen voor Fase 1 en de voorlichting I-BPV voor Fase 1 t/m 3 vinden online plaats. Begeleiding in de voorbereiding voor de (internationale) stages wordt via Cibap Home gedaan door de BPV-begeleiders, de OMGB-docenten en het stagebureau

Voor studenten die tijdelijk niet op of voor hun BPV-bedrijf thuis kunnen werken vanwege de Corona crisis is er Cibap Home voor BPV. We dragen zorg voor een goed leerproces door aan die studenten opdrachten te geven waar zij mee aan slag kunnen. Daarbij is het belangrijker dat de leerdoelen behaald worden dan de vraag of alle uren wel zijn gemaakt. Dus hierover hoeven studenten zich dan ook geen zorgen te maken. Studenten kunnen voor vragen terecht bij BPV-begeleider of Fase 4 coach van het Cibap om zijn of haar individuele situatie voor te leggen.

We houden ons ook voor de BPV aan de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en we volgen daarvoor nauwgezet de website van de MBO raad. Daaruit volgt dat bij het beoordelen van de stage uiteindelijk bepalend is of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden en van goede kwaliteit zijn.

Mochten de BPV-uren als gevolg van de huidige situatie niet volledig behaald kunnen worden zijn er verschillende mogelijkheden om dit op te lossen. In overleg met alle betrokkenen bepalen we wat de beste optie is. Neem contact op met je BPV-begeleider.

Wij houden ons aan de richtlijnen vanuit het Ministerie van Onderwijs en volgen de website van de MBO raad (www.mboraad.nl). Daaruit volgt dat bij het beoordelen van de stage uiteindelijk bepalend is of de leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden en van goede kwaliteit zijn.

In principe gelden de regels van het bedrijf waar je stageloopt. De student heeft het recht om tijdelijk geen stage te volgen als hij/zij vindt dat hij/zij te veel risico loopt. Informeer het BPV-bedrijf en neem contact op met je BPV-begeleider of Fase 4 coach.

Als je gezondheid het toelaat, werk je thuis aan opdrachten van het bedrijf. Dit natuurlijk in overleg met de praktijkbegeleider van het bedrijf. Daarnaast breng je je BPV begeleider of Fase 4 coach op de hoogte dat je thuis werkt. Als je weer klachtenvrij bent dan kan je na 24 uur de draad weer oppakken.

Vermeld in het Eduarte stagelogboek de werkzaamheden en wat er over de begeleiding en uren is afgesproken, gedurende de tijd dat je thuis aan het werk bent geweest.

Allereerst, bel met je BPV-bedrijf en laat weten dat je ziek bent. Bel daarna het Cibap via 038-7110677. Breng ook je BPV-begeleider of Fase 4 coach van het Cibap op de hoogte dat je ziek bent. Vervolgens moet je in het Eduarte stagelogboek vermelden dat je ziek bent en je vult 0 uren in. De gemiste uren kun je op een later moment inhalen.

Het BPV-bedrijf is aan zet om dit bij Cibap te melden. Dit kan via Bureau Bedrijfscontacten (038 – 4546944, Angelique Soeters of Anja Pauli). Zoek daarnaast zelf ook contact met Bureau Bedrijfscontacten om samen een ander stageadres te zoeken. Vermeld in het Eduarte stagelogboek het aantal uren dat je al gemaakt hebt. Geef ook aan dat de stage is stopgezet. Houd je BPV-begeleider op de hoogte hiervan.

Het eerste dat je moet doen is je BPV-begeleider of Fase 4 coach hiervan op de hoogte stellen. In overleg met je praktijkbegeleider op het bedrijf kun je kijken of er een oplossing mogelijk is bijvoorbeeld door tijdelijk te werken aan school- en/of schaduwopdrachten van het bedrijf. Houd in ieder geval contact met je stagebedrijf. Het bedrijf blijft namelijk verantwoordelijk voor jouw BPV. De POK blijft in stand. Het bedrijf kan contact opnemen met de coördinator van het Bureau Bedrijfscontacten van het Cibap om eventueel samen een oplossing te zoeken.

Stel je BPV-begeleider of Fase 4 coach hiervan op de hoogte. Je kunt vanuit huis werken aan de opdracht die het bedrijf aan je verstrekt of waar je al mee bezig was. Vermeld wel in het Eduarte stagelogboek de werkzaamheden en wat er over de begeleiding en uren is afgesproken. Elke week moet je de uren goed laten keuren en je koppelt de voortgang terug aan je praktijkbegeleider van het BPV-bedrijf.

Vooralsnog zien wij hierin geen belemmeringen, de diplomering gaat vooralsnog volgens planning door.

We raden je aan contact te zoeken met je studiecoach (of Fase 4 coach) voor advies.

Studenten waarbij het thuiswerken lastig is, kunnen op het Cibap werken en online hun lessen volgen op het Cibap. Onze medewerkers begeleiden dit proces en houden contact met deze studenten. Bureau Student Support is aanwezig voor de vragen van studenten.

Je kunt terecht bij je eigen studiecoach (of Fase 4 coach). Met de coach bespreek je de situatie en bekijk je de mogelijkheden. De coach kan je eventueel doorverwijzen naar Bureau Student Support voor verdere hulp.

90% van onze studenten maakt gebruik van het openbaar vervoer en woont dus op meer dan 10 kilometer afstand van ons gebouw. Het openbaar vervoer houdt rekening met 40% bezetting en vraagt passagiers mondkapjes te dragen.

Vanaf 1 juni is daar de dienstregeling weer normaal. Het is natuurlijk fijn als je geen gebruik hoeft te maken van het openbaar vervoer.

Naast dat we berekeningen maken voor de bezetting van ons gebouw, houden we rekening met het gebruik van het openbaar vervoer door onze studenten. We hebben hierover ook contact met de gemeente, vervoerders en onze collega-scholen in de regio.

Studenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via hun studiecoaches, deze berichtgeving wordt ook op het studentenintranet geplaatst. Ouders/verzorgers van studenten worden via mailings op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen. Hierin verwijzen wij steeds naar deze pagina, deze wordt voortdurend geactualiseerd.

De meeste relevante en actuele informatie over algemene vragen aangaande het coronavirus vind je op deze websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.nederlandwereldwijd.nl/

(Reisadviezen vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken)

Deel dit via je sociale netwerk.