Cibap » Informatie over het Corona virus in relatie tot studiejaar 2021/2022

Informatie over het Corona virus in relatie tot studiejaar 2021/2022

Veel gestelde vragen

We zijn ontzettend blij dat we weer meer studenten mogen verwelkomen in ons gebouw. We geven zoveel mogelijk lessen weer op school. Deze lessen op school worden in principe niet online ondersteund. Een deel van de lessen wordt nog online gegeven. In het lesrooster is zichtbaar welke lessen op school en online worden gegeven.

We hebben hygiënische maatregelen, volgens de RIVM richtlijnen, getroffen om onze studenten en medewerkers veilig te kunnen ontvangen. Daarnaast gelden in onze gebouwen de volgende regels:

  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • In de gangen staan looproutes als eenrichtingsverkeer en ‘rechts lopen’ aangegeven.
  • Draag een mondkapje overal in de school wanneer je niet in een lokaal, werkruimte of restaurant zit.
  • Doe twee keer per week een zelftest voordat je naar het Cibap reist. (De zelftesten zijn op vrijwillige basis.)

Daarnaast gelden de basisregels:

  • Was je handen regelmatig;
  • Hoest en nies in je elleboog;
  • Blijft thuis bij klachten en laat je direct testen.

Om snel in te kunnen grijpen, blijven we als school zelf bron- en contactonderzoek doen voor het gedeelte dat de student of docent op school was. We blijven handelen volgens de normen van de GGD en het RIVM. Door de vaccinaties is er wel iets veranderd, namelijk:

  • Wanneer je contact hebt gehad met iemand die positief getest is op Corona, en je bent beschermd: dan hoef je niet meer in quarantaine. Je bent beschermd tegen het virus door inenting of doordat je in het afgelopen halfjaar Corona hebt gehad (conform richtlijnen RIVM).
  • Wanneer je onbeschermd bent moet je, net zoals eerder, 5 dagen in quarantaine en mag je na een negatieve test weer naar school.

Bij een besmetting in een klas wordt dus niet de hele klas naar huis gestuurd, maar alleen de personen die onbeschermd zijn. Waar mogelijk, kunnen de studenten die in quarantaine zijn de lessen volgen via een onlineverbinding.

Studenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via hun teammanagers, deze berichtgeving wordt ook op het studentenintranet geplaatst. Ouders/verzorgers van studenten worden via mailings op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen. Hierin verwijzen wij steeds naar deze pagina, deze wordt voortdurend geactualiseerd. In het geval van een besmetting van een student (op school of stage) communiceren wij in nauw overleg met GGD gericht met direct betrokkenen. Bijvoorbeeld klas en betrokken docenten. Ook deze communicatie verloopt vanuit de teammanager. Medewerkers van het Cibap worden middels diverse kanalen op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

De intakegesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams. Twee weken van te voren wordt de uitnodiging met daarbij een duidelijke instructie verstuurd. Hierover houden we iedereen op de hoogte per mail, dus houd deze goed in de gaten.

De meeste relevante en actuele informatie over algemene vragen aangaande het coronavirus vind je op deze websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.nederlandwereldwijd.nl/

(Reisadviezen vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken)

Deel dit via je sociale netwerk.