Cibap » Informatie over het Corona virus in relatie tot studiejaar 2020/2021

Informatie over het Corona virus in relatie tot studiejaar 2020/2021

Update dinsdag 20 oktober

Cibap houdt de ontwikkelingen rond het corona virus nauwlettend in de gaten. In ons onderwijs volgen we nadrukkelijk de richtlijnen zoals gesteld door RIVM en GGD. Naast het rechtstreeks informeren van studenten, ouders en medewerkers houden we onderstaande FAQ bij, actuele ontwikkelingen/veranderingen worden hierin verwerkt.

 

FAQ Corona

 

Veel gestelde vragen

Sinds maandag 15 juni ontvangen we weer kleine groepen studenten via een aangepast rooster. Er is hard gewerkt om studenten en medewerkers in een 1,5 meter onderwijsomgeving te kunnen ontvangen en passende hygiëne en schoonmaakmaatregelen te nemen. Daarnaast wordt er nog steeds les gegeven via Cibap Home.

We hebben hygiënische maatregelen, volgens de RIVM richtlijnen, getroffen om onze studenten en medewerkers veilig te kunnen ontvangen:

– Schud geen handen;
– Was je handen regelmatig;
– Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
– Gebruik papieren zakdoekjes;
– Gooi het papieren zakdoekje na 1x gebruikt te hebben weg;
– Draag een mondkapje overal in de school wanneer je niet in een lokaal, werkruimte of restaurant zit.
– Houd  1,5 meter afstand.

Ons beleid is erop gericht de 1,5 meter zo goed mogelijk te handhaven. In navolging op het dringende advies van de overheid heeft Cibap van OR en SR instemming gekregen op het nemen van onderstaande maatregelen:

In onze gebouwen is vanaf donderdag 15 oktober voor iedereen het dragen van een mondkapje verplicht, overal in de school wanneer je niet zit in een lokaal, werkruimte of restaurant. Docenten of studenten kunnen vragen om een mondkapje op te zetten als de anderhalve meter (tussen studenten onderling en/of medewerkers) niet gewaarborgd kan worden in lokaal of werkplaats. Er zijn mondkapjes te verkrijgen bij de conciërges.

We werken volgens Cibap Home: online lessen volgen vanuit huis en ook deels naar school. Studenten kunnen in het rooster zien wanneer ze op het Cibap worden verwacht. We doen er alles aan om de lessen op het Cibap zo veilig mogelijk te maken. Zo staan er, ook in lokalen, handgelflacons en sprayzuilen voor het wassen van de handen. Op alle deuren staat met een sticker aangegeven hoeveel personen in de betreffende ruimte aanwezig mogen zijn.

Voor eerstejaars studenten geldt dat we de eerste periode het scenario hanteren dat zij in elk geval twee dagen in de week fysiek les op het Cibap hebben en daarnaast online onderwijs krijgen. De materialen die onze studenten op het Cibap nodig hebben, worden normaal op school aangeboden. Vanwege het online onderwijs hebben wij besloten om kosteloos een materialen pakket aan te bieden aan al onze eerstejaars studenten.

Het ventilatiesysteem op het Cibap voldoet aan alle vereisten. Er is geen reden tot onrust over onvoldoende ventilatie binnen ons gebouw. Alle lokalen zijn voorzien van balansventilatie, dit werkt middels het inblazen van verse lucht en een afzuiging van uitgaande lucht. Met uitzondering van de lokalen boven 004 en 005, hier is het mogelijk om ramen open te zetten. De filters zijn vlak voor de zomervakantie nog vervangen. Dit systeem voldoet aan de wet- en regelgeving gesteld in het bouwbesluit en sluit aan bij het programma Frisse Scholen van de RVO.

De klapdeuren in het gebouw hebben over het algemeen een brandwerende functie: de brandweer heeft dit gecontroleerd en adviseert deze deuren gesloten te houden. Wij gaan na of dit tot problemen door opstopping leidt en zullen dan maatregelen nemen. De deuren naar de klaslokalen mogen wel geopend blijven. Team Facilitair zal de luchtkwaliteit monitoren en regelmatig rondes doen langs de lokalen.

90% van onze studenten maakt gebruik van het openbaar vervoer en woont dus op meer dan 10 kilometer afstand van ons gebouw. Het openbaar vervoer houdt rekening met 40% bezetting en vraagt passagiers mondkapjes te dragen.

We hebben ons te houden aan de kaders die het openbaar vervoer stelt. In het overleg dat wij met het nationale en regionale openbaar vervoer hebben als Zwolse Mbo instellingen is gebleken dat onze studenten veilig en vertrouwd gebruik kunnen maken van het vervoer. Er zijn heldere afspraken gemaakt over aantallen en tijdstippen. Het is natuurlijk fijn als je geen gebruik hoeft te maken van het openbaar vervoer.

Studenten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen via hun teammanagers, deze berichtgeving wordt ook op het studentenintranet geplaatst. Ouders/verzorgers van studenten worden via mailings op de hoogte gebracht van de actuele ontwikkelingen. Hierin verwijzen wij steeds naar deze pagina, deze wordt voortdurend geactualiseerd. In het geval van een besmetting van een student (op school of stage) communiceren wij in nauw overleg met GGD gericht met direct betrokkenen. Bijvoorbeeld klas en betrokken docenten. Ook deze communicatie verloopt vanuit de teammanager. Medewerkers van het Cibap worden middels diverse kanalen op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.

Op dit moment kunnen we stellen dat 80% van de Cibap-studenten een stageplek heeft gevonden. Studenten die nog geen stageplek hebben gevonden, krijgen tot 2 oktober de tijd om een stageplek te vinden. Indien de student dan nog geen stageplek heeft gevonden, gaan we samen met de student en zijn/haar teammanager kijken naar mogelijkheden voor een alternatief programma.

De algemene BPV-voorlichting voor Fase 1 en de voorlichting I-BPV voor Fase 1 t/m 3 vinden online plaats. Begeleiding in de voorbereiding voor de (internationale) stages wordt via Cibap Home gedaan door de BPV-begeleiders, de OMGB-docenten en het stagebureau. Voor meer informatie kunnen studenten contact opnemen met het BPV-bureau.

De intakegesprekken vinden online plaats via Microsoft Teams. Twee weken van te voren wordt de uitnodiging met daarbij een duidelijke instructie verstuurd. Hierover houden we iedereen op de hoogte per mail, dus houd deze goed in de gaten.

Wanneer studenten en medewerkers teruggekeerd zijn uit een code oranje gebied, dan gaan we er vanuit dat ze de verplichte 10 dagen thuisquarantaine in acht nemen. Zijn deze 10 dagen nog niet verstreken aan het begin van het schooljaar, dan melden studenten dat bij Bureau Student Support en medewerkers informeren hun leidinggevende. Studenten en medewerkers worden verzocht pas fysiek op school te verschijnen nadat de 10 dagen thuisquarantaine verstreken zijn. Tot die tijd kunnen zij online werken en online lessen volgen.

De meeste relevante en actuele informatie over algemene vragen aangaande het coronavirus vind je op deze websites:

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

https://www.nederlandwereldwijd.nl/

(Reisadviezen vanuit het Ministerie van Buitenlandse zaken)

Deel dit via je sociale netwerk.