Cibap » Cibap bedrijfscontacten » erkend leerbedrijf

erkend leerbedrijf

De studenten die deelnemen aan de BPV mogen uitsluitend hun beroepspraktijkvorming vervullen bij erkende leerbedrijven. Voor bewaking van de kwaliteit van de opleiding in de leerbedrijven, worden de bedrijven regelmatig beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die opgesteld zijn door ons kenniscentrum S-BB (Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).

Het kenniscentrum S-BB is verantwoordelijk voor de erkenningen van onze opleidingen. U kunt als leerbedrijf alleen een stagiair begeleiden als u een erkenning heeft voor de opleiding die de student op het Cibap volgt. Als uw bedrijf erkend is als leerbedrijf, en u bent met de student tot overeenstemming gekomen, kan de student een praktijkovereenkomst aanvragen.

Erkenning aanvragen

Als u een student een stageplek aanbiedt, en u bent als leerbedrijf nog niet erkend voor de opleiding die onze student volgt, dient u op de site www.s-bb.nl een erkenning aan te vragen. Als u wel voor andere opleidingen erkend bent, hoeft u alleen een uitbreiding van de erkenning aan te vragen voor het desbetreffende opleidingsnummer. Zodra het aanvraagformulier bij het kenniscentrum in behandeling is genomen, duurt het ongeveer tien werkdagen voordat u antwoord ontvangt. Het aanvragen van een erkenning is kosteloos. Hierna kan de stagiair een praktijkovereenkomst voor de stageplek aanvragen bij het BPV-bureau.

Wij verzoeken u zelf de erkenningsaanvraag bij S-BB in gang te zetten.

Hieronder vindt u de officiële benaming, de crebocode en de Cibap benaming van onze opleidingen.

Officiële benaming

Opleiding Niveau 4

Crebonummer Benaming van het Cibap
Media Vormgever 25201 Ontwerp en Media – Audiovisueel, Grafisch en Interactief
Media redactiemedewerker 25200 Ontwerp en Media – Mediaredacteur
Ruimtelijk Vormgever 25212 Ontwerp en Ruimte – Productpres. Ruimtelijk Vormgeven
Kleur- en interieuradviseur 25012 Ontwerp en Ruimte – Interieuradviseur
Ontwerpend leer- en textielverwerker 25051 Ontwerp en Ruimte – Textiel en materialen ontwerper
Decoratie en restauratieschilder 25036 Ontwerp en Vakmanschap – Decorateur
Ontwerpend Meubelmaker 25052 Ontwerpend Meubelmaker
Opleiding niveau 3
Allround Signmaker 25213 Allround Signmaker
Allround DTP-er 25197 Allround DTP-er
Allround Medewerker AV 25193 Allround Medewerker AV Productie