Cibap » Cibap bedrijfscontacten » bpv-periodes

bpv-periodes

Schooljaar 2017-2018

Semester 2

 • Fase 2/3 van niveau 4 van 12-02-2018 t/m 06-07-2018 (700 klokuren)
 • Fase 4 van niveau 4 van 12-02-2018 t/m 29-06-2018 (635 klokuren)
 • Fase 2 van niveau 3 van 12-02-2018 t/m 06-07-2018 (700 klokuren)
 • Fase 3 van niveau 3 van 12-02-2018 t/m 29-06-208 (585 klokuren)
 • Fase 2/3 IBPV van 12-02-2018 t/m 02-07-2018 (700 klokuren)
 • Fase 4 IBPV van 12-02-2018 t/m 22-06-2018 (635 klokuren)

 

Schooljaar 2018-2019

 • Fase 2 van niveau 4 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019 (700 klokuren)
 • Fase 2 van niveau 4 internationaal van 03-09-2018 t/m 25-01-2019 (700 klokuren)
 • Fase 3 van niveau 4 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019 (700 klokuren)
 • Fase 3 van niveau 4 internationaal van 03-09-2018 t/m 25-01-2019 (700 klokuren)
 • Fase 4 van niveau 4 van 03-09-2018 t/m 25-01-2019 (675 klokuren)
 • Fase 4 van niveau 4 internationaal van 03-09-2018 t/m 28-12-2018 (525 klokuren)

*Cibap Proeve op school begint 07-01-2019 (150 klokuren)

 • Fase 2 van niveau. 3 van 03-09-2018 t/m 01-02-2019 (700 klokuren)
 • Fase 2 van niveau. 3 internationaal van 03-09-2018 t/m 25-01-2019 (700 klokuren)

*Fase 3 van niveau. 3 gaat op BPV in 2e semester 2018/2019

 • Voor IBPV fase 2/3 van 03-09-2018 t/m 25-01-2019 (700 klokuren)