VOOR WIE WE HET DOEN

VOOR WIE WE HET DOEN

Onze samenleving verandert voortdurend. Ook de behoefte aan scholing is in beweging. Steeds nieuwe technologische ontwikkelingen en maat­schappelijke vraagstukken vragen om anders leren én om een leven lang ontwikkelen. De doelgroep van Cibap verandert drastisch, dat is duidelijk.

Cibap verbreedt de doelgroep
naar jongeren én volwassenen

Die bewegingen vragen om een andere benadering van onderwijs en onderwijzen. En daarmee om een andere inrichting van het onderwijs op het Cibap. Vanaf nu niet alleen voor studenten, maar óók voor aankomende studenten en onze alumni.

We versterken waar we goed in zijn en vernieuwen waar nodig. Dat betekent een breed curriculum ten behoeve van de creatieve industrie, voor jongeren en hun hele leven daarna. Dit doen we in flexibel inzetbare trajecten, kort- en langlopend, op verschillende niveaus. Deze trajecten organiseren wij binnen Pre Cibap, Cibap Vakschool en Cibap Next: voor lerenden met verschillende rollen en achtergronden.

Zo ondersteunt Cibap jonge mensen in hun ontwikkeling tot professionals die deel uitmaken van de creatieve industrie en via het alumninetwerk kunnen blijven deelnemen aan Cibap Next programma’s.