Omgevingsbewustzijn

Omgevingsbewustzijn

Wie nieuwsgierig is, heeft aandacht voor wat hij ziet en hoort. Zo kijken ook wij naar onze omgeving. Met een open blik naar de voortdurend veranderende creatieve industrie en naar actuele maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Want zo kunnen we vormgeven in, voor en mét die omgeving.

Nieuwsgierig in onze omgeving

Vanuit ons DNA is duurzaamheid een grondhouding. Dit vertalen we naar hoe wij ontwerpen: mensgericht en circulair. Om vanuit deze waarden te kunnen werken, is het belangrijk dat je als ontwerper tools in handen hebt. Tools die je leren hoe je nieuwe bronnen, materialen en omgevingen kunt onderzoeken. Tools die je leren om ethische en kritische vragen te stellen. Vanuit die diverse onderzoeksresultaten kunnen we tot nieuwe creatieve verbindingen komen.

Daarnaast benutten we ons omgevingsbewustzijn voor persoonlijke reflectie,
loopbaanontwikkeling en functioneren als professional. Daarom wordt omgevingsbewustzijn nog meer onderdeel van ons onderwijsprogramma.

Jongeren van nu willen betekenis geven aan hun leven, hun baan en de samenleving. Belangrijke thema’s zijn inclusie, openheid, vitaliteit en duurzaamheid. Om onze kennis en kunde rondom deze thema’s te vergroten, werken wij mee in het practoraat Verschillen Waarderen. Dat doen we samen met een aantal scholen vanuit het netwerk Federatie Christelijk Mbo. Ook deze samenwerking vertaalt zich door naar ons onderwijsprogramma.

 

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. onze studenten - jonge vormgevers - leren hun ethische sensitiviteit en creativiteit te ontwikkelen. Hiervoor ontwikkelen wij praktische handvatten, zodat ethische vraagstukken over duurzaamheid en menselijk welzijn vanzelfsprekend worden meegenomen in het designproces. Omgevingsbewustzijn is daarmee geen vak, maar een handelingswijze binnen alle vakken.
  2. onze studenten leren met internationaal perspectief naar maatschappelijke, communicatieve en creatieve vraagstukken kijken. We stimuleren daarom (internationale) stages, samenwerkingsprojecten en werkbezoeken. We gebruiken kunst, design, wetenschap en ontmoetingen met ons netwerk als inspiratiebronnen voor de ontwikkeling van nieuwe modules. Voor de verdere invulling van nieuwsgierigheid in leren en het opbouwen van een netwerk, moedigen we aan dat de student zelf initiatief neemt.
  3. onze studenten begeleiden in het ontwikkelen van hun professionele identiteit. Want het is waardevol voor een student om inzicht te krijgen in eigen drijfveren, leerdoelen en ontwikkelmogelijk­heden. Zo kan de student door stages en keuzeprogramma’s zijn loopbaan zorgvuldig uitstippelen. Wij werken nu al met het ontwikkeldossier
als instrument voor reflectie en ontwikkeling.