Communicatie

Communicatie

Studenten groeien op het Cibap. Ongekend, ongeremd en onbegrensd. Ze ontwikkelen zich van scholier naar beginnend professional. Hierbij past en hoort ook een professionele groei in communicatie, een essentieel onderdeel van het ontwerpproces.

Persoonlijke communicatie als
belangrijke kracht voor ontwerpers

Op het Cibap is alle ruimte en aandacht voor leren communiceren. We leren studenten hun lijf en stem in te zetten om zo hun eigen verhaal goed te vertellen. Zij leren betekenis én woorden te geven aan gedachten en ideeën. Goed luisteren en doorvragen horen daar natuurlijk bij. Ook leren de studenten zichzelf en hun werk professioneel te presenteren.

Onderdeel van communicatie is interactie, wisselwerking. Op het Cibap maken we studenten bewust van hun interactie met anderen én hoe zij dit kunnen beïnvloeden. Met oog voor elkaar en voor resultaat.

Ook taal is onlosmakelijk verbonden met communicatie. Daarom vormen de vakken Nederlands en Engels een stevige basis binnen ons onderwijs. En daar zijn wij trots op, dus die basis blijft.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. studenten meer begeleiden in het ontdekken van en werken aan hun persoonlijke communicatie. Wij leren ze overtuigen, beïnvloeden en inzicht krijgen in de dynamiek van interactie tussen mensen.
  2. bij de vorming van ons onderwijs meer kijken naar de creatieve beroepen om ons heen. Wij kunnen veel leren van verhalenvertellers, poëten, theatermakers, rappers en schrijvers. We geven hen een rol in ons onderwijs. Zij inspireren ons om antwoorden te vinden op vragen als ‘Wat gebeurt er met je als de spotlight aan gaat?’ of ‘Hoe schrijf je nu die ene rake zin?’
  3. in ons taalonderwijs meer doen met creativiteit en de creatieve industrie. Door studenten creatief te laten werken met taal, maken wij ze ervan bewust dat taalgebruik en taalverzorging kwaliteiten zijn. We werken toe naar ‘content learning’ meer gericht op de creatieve industrie.
  4. vanuit de kerncompetentie communicatie zetten we nadrukkelijker in op Personal Branding van studenten. Communicatie is immers een wezenlijk onderdeel van de menselijke persoonlijkheid; het is eigen, onderdeel van wie jij bent.