vakmanschap

vakmanschap

Onze wereld beweegt steeds sneller en wordt steeds ingewikkelder. Technologische, maatschappelijke en sociale ontwikkelingen en veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op. Daar bereiden wij onze studenten op voor. Om dit zo goed en volledig mogelijk te kúnnen doen, richten we onze blik op de toekomst én op het verleden

Welke technieken en kennis vormen de oorsprong van ons vakmanschap? Hoe kunnen we die verbinden met de nieuwste ontwikkelingen in technologie en materialen? En, hoe nemen we hier ook ontwikkelingen van buiten de creatieve industrie in mee? Juist vanuit deze cross-overs ontstaan onverwachte mogelijkheden en verrassende ideeën die voeding geven aan waardevolle creatieve oplossingen. Dát is Creative Technology.


Daarbij gaan we verder dan alleen denken in concepten. We leren de studenten ook de skills om het uit te voeren: doen en maken, met oog voor vormgeving, materiaal en afwerking. Het resultaat? Een product dat de wereld mooier, veelkleuriger en beter maakt. Daarom leiden we onze studenten op tot onderzoekende vakmensen met besef van het verleden en oog voor de toekomst.

Cibap verbindt vakmanschap met verandering. En andersom.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. de onderzoekende, experimenterende houding van studenten bevorderen door (nieuwe) creatieve technologie verplicht onderdeel te laten zijn van elk onderwijsprogramma. Zo levert Cibap een up-to-date student af aan de arbeidsmarkt.
  2. Creative Technology en authentiek vakmanschap meer zichtbaar maken binnen en buiten de school. Waar mogelijk en nodig in samenwerking met externe partners. We zorgen ervoor dat onderzoeksprocessen en eindresultaten op allerlei manieren te zien en te beleven zijn.
  3. vakdocenten opleiden in de nieuwste relevante technologische ontwikkelingen. Dit doen we in samenwerking met externe partners die zo ook onderdeel worden van ons netwerk én onderwijs.

  4. authentieke technieken, materialen en vakkennis herinterpreteren en deze combineren met high- en low-tech.