Creativiteit en vormgeving

CREATIVITEIT & VORMGEVING

Wij zijn creatief. Wij zijn makers. Makers van creatieve producten en makers van creatief onderwijs: creative professionals en professionals in creativity. Wij kunnen werk blijven maken van vormgeving, door te groeien en te werken aan onze creativiteit.

Creativiteit voor positieve impact

Creatie is co-creatie, omdat we dit doen in samenspel met mens, omgeving en materiaal. Mensgericht vormgeven staat bij ons centraal: wat wij vormgeven, geeft zin voor opdrachtgevers, gebruikers, studenten, partners in de creatieve industrie en voor onszelf. Wat wij maken heeft een blijvende, positieve impact op onze omgeving, zodat wij kunnen blijven experimenteren en creëren. Met en voor elkaar.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. Design Thinking and Doing vanzelfsprekend maken voor ons en onze studenten. We ontwerpen en werken niet alleen voor klanten, maar ook voor en met eindgebruikers. Zo ervaren we samen dat wat wij gezamenlijk vormgeven werkelijk verrassend, waardevol en duurzaam is
  2. meer ruimte maken voor spel en experiment, voor onszelf en voor onze studenten. We gaan aan de slag met voor ons nieuwe technieken en materialen. Om zo vanuit toegepaste creativiteit betere ontwerpen te maken, alternatieven voor verspilling te bedenken én verrassende cross-overs te creëren. We leren experimenteren van ervaren spelers én van elkaar.
  3. vanaf 19-20 onze creativiteit en die van onze studenten in kaart brengen, waardoor ze meer inzicht krijgen in de ontwikkeling van hun eigen creativiteit en hoe zij creatief zijn. Wij kunnen zo onze studenten gerichter begeleiden en maatwerk aanbieden afgestemd op ieders ontwikkelbehoefte. Door het gebruik van de app
:"je creativiteit in kaart" en tegelijk data te verzamelen, krijgen wij meer inzicht in hoe en in welke fase onze studenten hun creativiteit ontwikkele
  4. een practoraat (nieuwe) Creativiteit realiseren, waarbinnen we kennis over creativiteit verzamelen, ontwikkelen en uitdragen. Nieuwe kennis duurzaam inzetten en delen met en leren van andere practoraten.
  5. studenten meer ruimte en middelen bieden om zowel te creëren vanuit eigen inspiratie en beeldtaal, als te creëren met gebruikers. Ook starten we 20-21 met een verdieping aan te brengen in het gebruik van ontwerpprincipes en onderzoeksgegevens. Op deze manier ontwikkelen studenten zich tot vormgevers die oplossingen vormgeven die passend en verrassend zijn voor gebruikers én hunzelf.