VIJF KERNWAARDEN

VIJF KERNWAARDEN

Vijf kernwaarden. Samen de basis van Cibap en het fundament van ons onderwijs. Creativiteit & vormgeving, Vakmanschap, Ondernemendheid, Communicatie en Omgevingsbewustzijn. Wij zien ze als essentiële competenties en onmisbare componenten voor de ontwikkeling van onze studenten tot professionals.

De vijf kernwaarden
als basis van al ons handelen

Onze kernwaarden spelen een rol in ons denken en doen, in al ons handelen. Zowel voor studenten als voor medewerkers. De waarden zijn zichtbaar en merkbaar in de leerlijnen, projecten, het lesrooster, onze beoordelingen en in onze organisatie als geheel.

Meesterdocenten, gekoppeld aan de kernwaarden, spelen een essentiële rol binnen onze organisatie en ons onderwijs. Zij borgen onze banden met ‘buiten’ en zorgen dat actuele ontwikkelingen in het werkveld worden waargenomen en hun weerslag vinden in ons curriculum.