MISSIE, VISIE, DNA

MISSIE, VISIE, DNA

Creativiteit bepaalt de kwaliteit van de oplossing. Vormgeving de kwaliteit van het gebruiksgemak.
Vakmanschap de kwaliteit van uitvoering. Samen
zorgen ze voor enthousiaste eindgebruikers. 

Missie

Cibap is de toonaangevende vakschool voor toegepaste vormgeving. Als opleider voor de creatieve industrie stimuleren wij onze studenten uit te blinken als toekomstig beoefenaar van hun beroep en vak.

We leiden beginnend professionals op voor een plek op de arbeidsmarkt, als medewerker of ondernemer. Ook bieden we een goede basis voor vele vervolgstudies. Voor werkende professionals is Cibap dé plek om zich te blijven ontwikkelen in hun vak en vaardigheden.

Als opleider voor, van en met de creatieve industrie zijn we sterk verbonden met de sector. We nemen een duidelijke rol in het aanjagen en profileren van die creatieve industrie. Cibap is daarmee een tref- en kruispunt voor studenten en alumni, voor vakgenoten en collega’s en voor geïnteresseerde organisaties van buiten onze creatieve branche. We inspireren elkaar en komen samen tot creatieve oplossingen.

Visie


In onze visie op vormgeving staat de mens als gebruiker centraal. We ontwerpen waardevolle, duurzame en bruikbare oplossingen. Ontwerpen die raken en verrassen, door de juiste toepassing van vakmanschap, technologie, zakelijk denken, vormgevingsprincipes en creativiteit. We leiden onze studenten op tot omgevingsbewuste wereldburgers. Om zo de wereld met doordachte vormgeving duurzamer, mooier, veelkleuriger en toegankelijker te maken; positieve impact hebben.

DNA

In ons denken en doen staan
 vijf kernwaarden centraal: creativiteit & vormgeving, vakmanschap, ondernemendheid, communicatie en omgevings-
bewustzijn. Deze krijgen mede vorm vanuit principes die zijn gebaseerd op onze christelijke herkomst en geven richting aan de wijze waarop wij van betekenis willen zijn voor studenten, medewerkers, partners en de wereld om ons heen.

De menselijke maat is leidend in onze benadering van studenten en medewerkers. We geloven dat ieder mens unieke talenten heeft. Daarom willen wij onze studenten en medewerkers uitdagen om hun talenten maximaal in te zetten en te ontwikkelen. Daarmee maken zij het verschil. Voor zichzelf en voor de samenleving.