faciliteiten

faciliteiten

Cibap verbindt. We faciliteren ontmoeting tussen vakmensen, kennis en ervaring. In onze school brengen we studenten, professionals en opdrachtgevers met elkaar in contact; lokalen en werkplaatsen grenzen aan werkplekken voor externen. Er is ruimte voor het leren in groepen en het leren als individu.

Door facility sharing kunnen we opleiden vóór en mét de creatieve industrie. Met faciliteiten als Material District Expo, het Ciblab en de Cibap Playground leggen we nog meer de nadruk op modern vakmanschap. Deze fysieke omgeving ondersteunt de Cibap Pro student optimaal.

 


In de toekomst willen we het leerproces van de student nog verder faciliteren met een omgeving waar geleerd, gewerkt en vooral samengewerkt kan worden. Met de komst van Cibap Next wordt samenwerking nóg essentiëler binnen onze organisatie, daarom streven wij voor 2025 naar een nieuw Cibap in de Zwolse Spoorzone. Daar willen we ons vestigen, samen met vele zelfstandig creatieve professionals én met Museum de Fundatie als museale inspiratiebron. Een inspirerend trefpunt voor onderwijs, arbeidsmarkt, kunst en creatieve industrie. Met 24/7 dynamiek én goed bereikbaar voor alle doelgroepen.

 
Cibap verbindt doelgroepen

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. met Fundatie, onderwijspartners, ondernemers en gemeente door met het ontwerpen en realiseren van een Creatieve Campus in de Spoorzone, een Future Factory waar creatief onderwijs, kunst en creatief ondernemerschap samenkomen.
  2. inzetten op energie-
doelstellingen die aansluiten op de mbo-sector routekaart, ons gebouw verduurzamen (naar minimaal energielabel-C in 2022) en blijvend investeren in goed onderhoud, een fijn werkklimaat en veilige werkomgeving.
  3. met gemeente Zwolle en ketenpartners integraal samenwerken in de transitie naar een circulaire economie. Onderdeel hiervan is de aanbesteding Circulaire Afvalstromen.
  4. communicatief (intern) de cross-over tussen onze kernwaarde Omgevings-
bewustzijn en de Dienst Facilitair versterken, in aansluiting op Sustainable Development Goal 12 (verantwoorde consumptie en productie).