HR-BELEID

HR-BELEID

Vakonderwijs en de creatieve industrie, beide vragen om vakmensen met actuele vaardigheden en toekomstbestendige skills. Daarom willen wij dat onze docenten en medewerkers voortdurend bijblijven, ontwikkelen én vooroplopen. Want ook daarin zijn wij creatief en actief.

Onze medewerkers blijven zich
ontwikkelen én blijven vooroplopen

Een belangrijke basis voor ontwikkeling en groei zijn persoonlijke eigenschappen als bevlogenheid, betrokkenheid en nieuwsgierigheid. Cibap stimuleert en voedt die eigenschappen door ruimte te bieden voor stages, opdrachten en samenwerkingsprojecten. Ook onze vijf kernwaarden Creativiteit & vormgeving, Vakmanschap, Ondernemendheid, Communicatie en Omgevingsbewustzijn zijn uitgangspunt voor de doorlopende ontwikkeling van onze docenten en medewerkers.

Cibap Next doet een nieuw beroep op onze capaciteiten, inzet en creativiteit; scholing en ontwikkeling aan volwassen professionals daagt ons uit tot verdieping. En het brengt ons nog meer in verbinding met het werkveld. Dat biedt kansen, die willen we grijpen. Samen met het werkveld willen we vakexperts nog meer betrokken maken bij de scholing van onze docenten en studenten. Zo verrijken we de brede Cibap-basis met vakkennis die uitnodigt tot nog verdere creativiteit en nieuwsgierigheid. We borgen hiermee professionele duurzaamheid.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. de kennis uit netwerk en creatieve industrie nog meer naar binnen halen: meer tijdelijke krachten in ons onderwijs, vakexperts die vanuit hun eigen onderneming of passie hun kennis, kunde en inzichten doorgeven aan onze studenten én aan onze vakdocenten.
  2. meer inzetten op het voor langere tijd verbinden van vakdocenten aan onze school. We gaan meer stimuleren dat zij goed in contact blijven met het werkveld, door scholing, stages en bedrijfsbezoeken. Mentortrajecten en het opzetten van een talentpool bieden een goede voedingsbodem voor het borgen van de continuïteit binnen onze onderwijsorganisatie.
  3. meer ruimte en gelegenheid organiseren voor reflectie en feedback. Zo zetten we voortdurend in op verbetering.