Samenwerking

Samenwerking

De wereld verandert, onderwijs beweegt mee. Cibap loopt vooruit waar het kan. Want wij zien dat leren en studeren steeds minder tijd- en plaatsgebonden zijn. Dat scholing niet ophoudt na een diploma; werken en studeren blijven elkaar afwisselen. Technologisering is een gegeven en samenwerken is de norm.

Cibap als onderscheidende partner

In al die verandering en beweging groeit de behoefte aan vakmensen en wordt creativiteit gezien als onderscheidende succesfactor. Het is onze nieuwe werkelijkheid. Als vakschool staan wij daar middenin. En vandaaruit bepalen wij onze koers richting 2025: we kiezen voor een positie als schakel in vele ketens én als tref- en kruispunt van de creatieve industrie.

Als onderwijsinstelling is Cibap betrokken in meerdere strategische collegiale samenwerkingsverbanden. In Zwolle maken we deel uit van de Zwolse8: een hecht netwerk bestaande uit vier mbo- en vier hbo-instellingen: Zone College, Landstede, Deltion College, Cibap en Katholieke Pabo Zwolle, Viaa, ArtEZ en Windesheim. In het SintLucas (Eindhoven/Boxtel) hebben wij een zusterschool waarmee we de regiestichting No School hebben opgericht, dit is een academische werkplaats. No School onderzoekt, experimenteert en creëert ruimte om samen met de creatieve industrie nieuwe en onderscheidende leerroutes te initiëren. En zo het creatieve vakonderwijs in Nederland toekomstbestendig te maken.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. de kar trekken als het gaat om het stimuleren van de zichtbaarheid van de creatieve industrie in de regio Zwolle. Wij maken daarmee de weg vrij én begaanbaar voor (aanstaand) creatieve professionals. Creative Works Regio Zwolle is hierin ons platform. Waar mogelijk en nodig benadrukken wij het belang van onze sector.
  2. onze rol als belangenbehartiger handhaven in de voorhoede van de breed regionale sectortafel Creatieve Industrie en de Creative Board Zwolle. Bovenregionaal nemen wij onze verantwoordelijkheid in de vorm van samenwerking met zustervakscholen.
  3. met Cibap Next een duidelijke stap zetten richting het scholen van (creatieve) professionals. Daarmee positioneren wij ons nog nadrukkelijker in het werkveld.