Begeleiding studenten

Begeleiding studenten

De ‘standaard student 2025’ bestaat niet. De jongere van de toekomst wordt vooral gevormd door zijn omgeving. Dat vraagt om hedendaagse en toekomstgerichte begeleiding. Een taak voor ons als onderwijsinstelling. Daarnaast vraagt excelleren en/of versnellen ook nadrukkelijk maatwerk.

De omgeving van jongeren wordt enerzijds steeds groter en internationaler en anderzijds steeds eenzijdiger. Social media en internet selecteren gepersonaliseerde informatie (content) en maken daarmee de horizon van jongeren smaller. Het gevolg: er ontstaan subculturen. Een aantal kenmerken hebben deze jongeren echter gemeen.

Zij horen bij de generatie digital natives en zijn gewend om te multitasken. Zij ervaren geen verschil meer tussen online en offline en ze willen instant gratification. Online zelfexpressie en constante informatiestromen zijn de norm. Maatschappelijke thema’s vinden zij belangrijk, net als een wereld van gelijkwaardigheid en openheid. Daar waar de omgeving van de student veel invloed heeft en fors is veranderd, is zijn of haar brein dat nadrukkelijk niet. Op de neveneffecten als prestatiedruk en keuzestress wordt daarom alertheid gevraagd.

De studentenbegeleiding van Cibap Student Support staat op een hoog niveau. Dankzij onze eigen professionele begeleiders én door de inzet van externe experts. Dat willen we graag behouden. Wat we gaan ontwikkelen is de rol van de studiecoach. Deze zal meer dan voorheen de rol van professioneel loopbaanbegeleider gaan vervullen. Samen leggen we een goede basis en stellen we studenten in staat het maximale uit zichzelf te halen, zodat ze duurzaam en vitaal aan de toekomst kunnen deelnemen.

De jongere van de toekomst wordt
vooral gevormd door zijn omgeving

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. de posititie van de studiecoach binnen Cibap Pro analyseren en waar nodig versterken.
  2. de benodigde competenties voor de studiecoach binnen Cibap Pro in kaart brengen. Analoog aan de ontwikkelingen van Cibap Pro worden studiecoaches vervolgens begeleid en opgeleid.
  3. een begeleidingsstructuur/organisatie opzetten waarin studiecoaches de studenten optimaal kunnen begeleiden. Hierbij kijken we naar de verschillende rollen die een studiecoach als generalist of specialist kan vervullen. Uitgangspunt is de verbinding met het onderwijs.
  4. ICT systemen aanpassen op individuele begeleiding.