Pre Cibap

Pre Cibap

Vaak is de kiem voor een beroep met passie voor vormgeving en vakmanschap al heel jong gelegd. Met Pre Cibap richten we ons daarom al op het voortgezet onderwijs. We helpen de jonge vormgever om zijn weg goed te kiezen door daar te zijn waar hij de keuze voor een beroepsopleiding moet maken: in het Voortgezet Onderwijs.
Met Pre Cibap zetten we nog duidelijker in op dat traject voor het Cibap. Aan onze op maat gesneden voorlichting en intake (nu de taken van Pre Cibap) voegen we een leerlijn toe. We zetten in op koppelingen met het Vo die de weg naar onze vakschool makkelijker maakt en de aanstaande student voorbereidt. We beantwoorden daarmee ook het verzoek van de overheid die een soepeler overgang van Vo naar Mbo wil bevorderen.

Als vakschool gericht op de creatieve sector trekken we studenten aan die heel bewust kiezen voor een vakschool, de kwaliteit en de gerichtheid op de creatieve industrie. Studenten komen vanuit een groot aantal scholen voor voortgezet onderwijs vanuit een omvangrijk gebied. Dat vereist een specifieke aanpak als het gaat om het aanbieden van voorbereidende modules voor Vo, zoals ‘universele koppelingen’ die vele scholen voor voortgezet onderwijs kunnen inpassen in plaats van vanuit enkelvoudige samenwerkingen. Zo kunnen studenten vanuit verschillende scholen al Cibap vakken volgen!

Inhoudelijke koppelingen met aanleverende scholen

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. ‘universele’ koppelingen ontwikkelen waardoor we voor een groot aantal Vo-scholen een interessante partner zijn om samen studenten voor te bereiden op een beroepsopleiding.
  2. maatwerk per student mogelijk maken waardoor het lesprogramma dat hij in het Vo volgt, aansluit op het programma op het Cibap.
  3. de ontwikkelingsgerichte intake verfijnen. Om de succeskans voor aankomend studenten binnen het Cibap verder te vergroten.