Cibap Vakschool

Cibap Vakschool

Cibap Vakschool is er voor iedereen met creatieve talenten en ambities. We bieden onderwijs op mbo-niveau en excellentietrajecten op hbo-niveau. We geven het de naam Cibap Pro, dit staat voor Praktijk Realistisch Onderwijs. De beroepspraktijk van de creatieve industrie is ons uitgangspunt. Hierbij werken studenten nauw samen, onderling én met de industrie en opdrachtgevers.

Iedere student een uniek leertraject

De Cibap kerncompetenties Creativiteit & vormgeving, Vakmanschap, Ondernemendheid, Communicatie en Omgevingsbewustzijn zijn en blijven de uitgangspunten voor Cibap Pro.
Wat we toevoegen zijn unieke leertrajecten: maatwerk leerroutes die aansluiten op persoonlijke leerdoelen, talenten en interesses. Bovendien kunnen studenten zich zo breed ontwikkelen en specialiseren.

De student wordt intensief begeleid door een studiecoach. Gedurende de opleiding is de student steeds meer zelf aan zet. Hierbij zijn een actieve leerhouding, flexibiliteit en discipline, een leven lang ontwikkelen, zelfkennis en reflectie, samenwerken en nieuwsgierigheid belangrijke aspecten.

Voor het ontwikkelen van die unieke leertrajecten bouwen we verder aan dé voorwaarden voor leren: een veilige pedagogische omgeving en een passende didactiek. Als onderliggende structuur gebruiken we zes bouwstenen die zijn ontworpen op basis van uitgebreide literatuurstudie: affectie, autonomie, informatie, actie, netwerk en reflectie.

CIBAP GAAT RICHTING 2025…

  1. de contouren van Cibap Pro verder schetsen. Op basis hiervan zetten wij pilots uit om stapsgewijs ervaringen op te doen met de veranderingen. Na evaluatie worden de pilots bijgesteld en ingevoerd. In 2025 is het herziene Cibap Pro geheel ontwikkeld en ingevoerd.
  2. parallel aan de onderzoeksfase ICT-systemen testen en ontwikkelen om de unieke leertrajecten mogelijk te maken.
  3. bij het invoeren van de door­ontwikkeling een plan maken voor het scholen van alle betrokkenen. Zo zorgen we ervoor dat collega’s naast vakinhoudelijk ook pedagogisch en didactisch goed voorbereid zijn om Cibap Pro te laten slagen.
  4. naast het reguliere onderwijs excellentietrajecten onderzoeken en implementeren. Hierbij werken wij aan het versterken en uitbreiden van onze relatie met andere onderwijspartners (vmbo, mbo, hbo) om samen aansluitende leertrajecten te ontwikkelen.